Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 12. Robots - Người máy

Tổng hợp bài tập Vocabulary and Grammar unit 12 có đáp án và lời giải chi tiết

VOCABULARY AND GRAMMAR

1 Match the verbs 1 - 5 to the phrases a - f.

[ Nối các động từ 1 - 5 với các cụm từ a - f]

Đáp án:

1. f : rửa bát

2. c : cắt hàng rào

3. d : cho em bé ăn

4. a : dọn dẹp giường

5. b : làm sạch thảm 

 


2 Fill each gap with a phrase in 1.

[ Điền vào mỗi chỗ trống với 1 cụm từ ở bài 1]

Đáp án:

1. do the dishes

2. feed the baby

3. cut the hedge

4. make the bed

5. clean the carpets

Dịch bài:

BẠN MUỐN NGƯỜI MÁY LÀM GÌ?

Đây là những câu trả lời từ 5 người trên khắp thế giới

- Chúng tôi ghét làm việc nhà vì vậy nó sẽ có thể rửa bát sau bữa ăn.
- Nó có thể cho em bé ăn khi con bé đang đói không? Tôi mệt mỏi vì làm việc này mỗi ngày.
- Bây giờ tôi già rồi và tôi không thể làm nhiều việc trong vườn. Tôi hi vọng nó có thể cắt tỉa hàng rào quanh vườn khi nó quá cao.
- Tôi quá bận rộn với các nghiên cứu, vì vậy tôi không có thời gian cho những việc khác. Nó sẽ có thể dọn dẹp giường sau khi tôi thức dậy và lau sạch thảm khi chúng bẩn được không?

 

3 Write another word/phrase for each verb in 1 and make a sentence with it.

[ Viết 1 từ hoặc cụm từ khác cho mỗi động từ ở bài 1 và đặt câu với nó]

Example:

do the dishes: He must do the dishes after dinner every night.

[ Ví dụ: rửa bát : Anh ấy phải rửa bát sau mỗi bữa ăn mỗi tối]

Đáp án:

- do homework: The teacher gave me so much assignments, so I have to spend all time at home to do homewwork.

- feed the cat: My responsibility at home is to feed the cat which my mom loves a lot.

- make a cake: In my free time, I usually make a cake for my family to enjoy.

- clean the floor: My mother asked me  and my brother clean the floor evey weekend.

- cut the grass: The grass in front of my house is too high, so my father asks me to cut the grass.

 

4 What types of robots are they? Write the words in the space.

[ Chúng là những loại người máy nào? Viết các từ vào chỗ trống]

Đáp án:

1. Home robots

Người máy giúp việc nhà: Chúng có thể nấu ăn, pha trà hoặc cà phê, và dọn dẹp nhà cửa.

2. Teaching robots

Người máy dạy học: Chúng có thể dạy trẻ con thay vì giáo viên con người.

3. Worker robots

Người máy công nhân: Chúng có thể xây các tòa nhà, cầu đường.

4. Doctor robots

Người máy bác sĩ: Chúng có thể giúp chúng ta tìm ra và chữa lành các vấn đề trong cơ thể.

5. Sapce robots

Người máy không gian: Chúng có thể xây dựng các trạm không gian trên mặt trăng và các hành tinh khác.

 

5  Fill each gap with can, can't, could, couldn't, will be able to or won't be able to.

[ Điền vào mỗi chỗ trống với can, can't, could, couldn't, will be able to hoặc won't be able to]

Đáp án:

1. can't

Tom bị ốm vì vậy bây giờ anh ấy không thể chơi bóng đá với chúng ta được.

2. will be able to

Bây giờ tôi đang thực hành nói tiếng Anh rất chăm chỉ. Năm tới, tôi sẽ có thể nói tiếng Anh rất tốt.

3. could

Tony đã có thể chơi dương cầm rất tốt khi 6 tuổi. Anh ấy đã giành giải nhì trong cuộc thi âm nhạc.

4. can

Bà ấy già nhưng bà ấy không phải mang kính. Bà ấy có thể nhìn rất tốt.

5. couldn't

Mình đã không thể đọc và viết cho đến khi 7 tuổi.

6. won't be able to

Năm 2020, người máy sẽ có thể nhận diện giọng nói và khuôn mặt của chúng ta nhưng chúng sẽ không có khả năng suy nghĩ như con người.

 

6 Read the following English Language Ability Questionnaire and write sentences about Phong's ability in English.

[ Đọc bảng câu hỏi về khả năng tiếng Anh và viết những câu về khả năng tiếng Anh của Phong]

 

[ Ví dụ: Trước khóa học này, Phong không thể nói tiếng Anh qua điện thoại. Bây giờ anh ấy đang học. Sau khóa học này anh ấy sẽ có thể nói tiếng Anh qua điện thoại.]

Đáp án:

- Before this course, Phong couldn't understand conversational English, but now he can.
- Beore this course, Phong couldn't read an English novel, but now he can read it.
- Before this course, Phong couldn't speak to a group of people. Now, he's learning. After this course, he will be able to speak with a group of people.
- Before this course, Phong couldn't write a social letter, but now he can.
- Before this course, Phong couldn't write an article. Now, he's learning. After this course, he will be able to write a article.
- Before this course, Phong couldn't give a presentation on social issues. Now he's learning. After this course, he will be able to give a presentation on social issues.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác