Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 5. Natural Wonders of the World - Những kỳ quan thiên nhiên của thế giới

Tổng hợp bài tập Reading Unit 5 có đáp án và lời giải chi tiết.

READING

1 Match the words in A with their meaning in B.

[ Nối các từ ở cột A với nghĩa của nó ở cột B]

Đáp án:

1-c

sợi =một chuỗi được làm từ các bông vải mỏng, mảnh gỗ mỏng,...

2-g

rừng rậm = vùng đất với rừng dày đặc

3-b

ngã lộn nhào = cú ngã mạnh

4-a


tập thơ = các bài thơ/ khổ thơ

5-f

kỳ vỹ = đáng kinh ngạc và tuyệt vời

6-d

bọt nước = nhiều bong bóng nước nhỏ

7-e 

lấp lánh = chiếu sáng với các chùm tia sáng nhỏ


2 Read the article about Angel Falls. Match headings (a-c) with parts (1-3).

[ Đọc bài báo về thác Angel. Nối các tiêu đề ( a - c) với các phần ( 1 - 3)

a) The origin of the name of the Falls [Nguồn gốc của tên thác]

b) General introduction to the Falls [Giới thiệu chung về các thác]

c) The interesting features [Các đặc trưng thú vị]

Bài dịch:

Thác Angle

1. Thác Angle là thác nước cao nhất trên thế giới. Nó nằm ở khu rừng rậm đơn lẻ của Venezuela. Cách tốt nhất để đến đây là bằng đường hàng không.
2. Từ đỉnh đến chân, thác nước cao 3,121 feet, hơn 100 feet so với bất cứ các thác nước khác trên thế giới. Nó trong giống như một dải bạc trược treo từ mây. Các du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh hùng vỹ này ở các con thác. Nước chảy thẳng xuống vách đá và ngã nhào và các bọt nước ở bức tường hẻm núi thấp hơn. Các tia phun trào khỏe bắt lấy ánh sáng và lấp lánh trong mặt trời.
3. Các thác nước được đặt tên theo Jimmie Angle. Ông là một phi công và đã khám phá ra thác nước này vào năm 1937. Tuy nhiên, người dân địa phương đã biết đến nó và gọi nó là Churun Merun.

Đáp án:

1- b             2- c               3- a 

 

3 Answer the following questions. 

[ Trả lời các câu hỏi sau đây]

1. What is Angel Falls? [ Thác Angle là gì?]

2. Where is it?[ Nó ở đâu?]

3. How high are the falls from the top to the bottom?[ Từ đỉnh thác đến chân thác cao bao nhiêu?]

4. What do the falls look like?[ Các dòng thác trông như thế nào?]

5. What can you do at the falls?[ Bạn có thể làm gì ở các dòng thác này?]

6. How does the water drop?[ Nước chảy như thế nào?]

7. Why were the falls named Angel Falls?[ Tại sao thác được đặt tên là Angle Falls?]

8. When did Jimmie Angel discover the falls?[ Jimmie đã khám phá ra các con dòng thác khi nào?]

Đáp án:

1. Angel Falls is the highest waterfall in the world.

2. It is located in the lonely jungles of Venezuela.

3. From the top to the bottom, the waterfall is 3,212 feet.

4. It looks like a silver thread hanging from the clouds.

5. You can see spectacular scenery at the falls.

6. Water drops straight down the cliff and tumbles and foams over the lower canyon wall. The fine spray catches the light and sparkles in the sun.

7. Because Jimmie Angel discovered the falls.

8. He discovered the falls in 1937.

 

4 Read about Da Nang City and answer the questions.

DA NANG

Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The city part on the east bank is newer and more spacious. The city part on the west bank is more crowded. There are five bridges across the river. The Han River Bridge is the newest one now.
The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam. Da Nang has many beaches. Among them, Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches in the world. But walking in the streets on a summer afternoon is not a good idea in Da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon.

Questions [ Câu hỏi]

1. What is the population of Da Nang?[Dân số của Đà Nẵng là bao nhiêu?]

2. Which part of the city is more spacious?[Khu vực nào của thành phố rộng lớn hơn?]

3. Which part of the city is more crowded?[Khu vực nào của thành phố đông đúc hơn?]

4. Which bridge is the newest?[ Cây cầu nào mới nhất?]

5. What is Non Nuoc Beach like?[ Bãi biển Non Nước trông như thế nào?]


Bài dịch:

ĐÀ NẴNG


Đà Nẵng có dân số gần 800,000 người. Sông Hàn chảy dọc thành phố. Khu vực phía đông thành phố thì mới hơn và rộng lớn hơn. Khu vực phía tây thành phố thì đông đúc hơn. Có 5 cây cầu bắc qua sông. Cầu sông Hàn là mới nhất hiện nay.

Chi phí đời sống ở Đà Nẵng là thấp nhất ở miền Trung Việt Nam. Đà Nẵng có nhiều bãi biển. Trong số đó, Biển Non Nước là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Nhưng đi bộ dọc các con đường vào chiều màu hè không phải là ý tưởng hay ở Đà Nẵng. Không có nhiều cây vì vậy không có nhiều bóng mát. Vào buổi trưa thường rất nóng.

Đáp án:

1. It is nearly 800,000 people.

2. The city part on the east bank is newer and more spacious.

3. The city part on the west bank is more crowded.

4. Han River Bridge is the newest.

5. Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches in the world.

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác