Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 2: My House

Skill 1 tiếng Anh 6 Unit 2. My House Global Success trang 22. A room at the Crazy House, Da Lat (Đọc: Một căn phòng trong nhà khách kỳ quái, Đà Lạt) 1. Look at the text. Answer the questions. (Nhìn văn bản. Trả lời những câu hỏi.)

Reading

A room at the Crazy House, Da Lat

(Đọc: Một căn phòng trong nhà khách kỳ quái, Đà Lạt)

1. Look at the text. Answer the questions. (Đọc bài văn, trả lời câu hỏi)

1. Is it an email or a letter?

2. What is the text about?

New message

To: phong@webmail.com; mi@webmail.com

Subject: A room at the Crazy House Hotel

Hi Phong and Mi,

How are you? I'm in Da Lat with my parents. We're staying at the Crazy House Hotel. Wow! It really is crazy. There are ten rooms in the hotel. There's a Kangaroo Room, an Eagle Room, and even an Ant Room. I'm staying in the Tiger Room. It's called the Tiger Room because there's a big tiger on the wall. The tiger is between the bathroom door and the window. The bed is next to the window, but the window is a strange shape. I put my bag under the bed. There's a lamp, a wardrobe and a desk. You should stay here when you visit Da Lat. It's great.

See you soon!

Nick

 
 
 
 
 


Lời giải: 
 

1. It's an email.

(Đây là thư điện tử.)

2. The text about the Crazy House hotel.

(Nội dung thư về khách sạn Crazy House.)

Phương pháp: 

Tạm dịch email:

Tin nhắn mới

Tới: phong@webmail.com; mi@webmail.com

Chủ đề: Một căn phòng tại khách sạn Crazy House

Chào Phong và Mi!

Các bạn khỏe không? Mình đang ở Đà Lạt với bố mẹ. Chúng mình đang ở khách sạn Crazy House. À! Nó thực sự là kỳ quái. Có mười phòng trong khách sạn. Có Phòng Kangaroo, Phòng Đại bàng và thậm chí là Phòng Kiến. Mình đang ở trong Phòng Hổ. Nó được gọi là Phòng Hổ vì có một con hổ lớn trên tường. Con hổ ở giữa cửa phòng tắm và cửa sổ. Giường cạnh cửa sổ, nhưng cửa sổ có hình dạng  kỳ lạ lắm. Mình để túi dưới gầm giường. Có một cái đèn, một tủ quần áo và một bàn có ngăn kéo. Bạn nên ở đây khi đến tham quan Đà Lạt. Thật tuyệt vời.

Sớm gặp lại các bạn nhé!

Nick

2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại và trả lời câu hỏi)

1. Who is Nick in Da Lat with?

2. How many rooms are there in the hotel?

3. Why is the room called the Tiger room?

4. Where is Nick’s bag?

Lời giải: 

1. He’s in Da Lat with his parents.

2. There are ten rooms.

3. Because there’s a big tiger on the wall.

4. It’s under the bed.

Phương pháp: 

1. Nick ở Đà Lạt cùng với ai? - Bạn ấy ở Đà Lạt cùng với bố mẹ.

2. Có bao nhiêu phòng ở trong khách sạn? - Có mười phòng.

3. Tại sao lại goi căn phòng là phòng Hổ? - Vì có một con hổ lớn trên bức tường.

4. Cặp của Nick ở đâu? - Ở dưới giường.

3. Circle the things in the Tiger Room.

(Khoanh chọn các món đồ có trong phòng con Hổ.)

a window            a wardrobe

a cooker              a cupboard

a shelf                 a lamp

a desk                  a tiger

Lời giải: 

a window, a wardrobe, a lamp, a desk, a tiger

Phương pháp: 

- a window: cửa sổ

- a cooker: bếp

- a shelf: giá/ kệ

- a desk: bàn (có ngăn kéo)

- a wardrobe: tủ quần áo

- a cupboard: tủ bát/ chén

- a lamp: đèn

- a tiger: con hổ

Speaking

4. Create a new room for the hotel. Draw a plan for the room.

(Sáng tạo một căn phòng cho khách sạn này. Vẽ phác thảo cho căn phòng.)

5. Show your plan to your partner and describe it.

(Cho bạn em xem bản phác thảo và mô tả nó.)

Example:

This is the Shark Room. There's a big shark at the door. There's a table and a sofa in the middle of the room.

(Ví dụ: Đây là phòng Cá Mập. Có con cá mập to ở cửa. Có một cái bàn và ghế sô-pha ở giữa phòng.)

Lời giải: 

This is the Bluebird room. The room is like a nest for birds. There is a big fake tree in this room. There is a sofa and a TV in the middle of the room.

(Đây là phòng Chim Xanh. Căn phòng trông như cái tổ chim. Có một cái cây giả trong phòng. Có một ghế sô-pha và tivi ở giữa phòng.)


Giaibaitap.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Skill 2 Unit 2 trang 23 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  Skill 2 tiếng Anh 6 Unit 2. My House Global Success trang 23 1. Look at the pictures. Name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text.(Nhìn các bức tranh. Gọi tên từng đồ vật. Đoán xem chúng có được đề cập trong bài nghe không.)

 • Looking Back Unit 2 trang 24 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  Looking Back tiếng Anh 6 Unit 2. My House Global Success trang 24. Put the words into the correct group. Add a new word to each group. (Đặt các từ vào nhóm đúng. Thêm một từ mới vào mỗi nhóm.)

 • Project Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  Project tiếng Anh 6 Unit 2. My House Global Success trang 25 Which one would you like to live in? Why?(Em muốn sống trong ngôi nhà nào? Tại sao?)

 • Getting Started Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  Getting Started tiếng Anh 6 Unit 3 trang 26 Tạm dịch hội thoại: Phong: Đó là một ý tưởng tuyệt vời đấy, Nam. Mình thích dã ngoại! Nam: Làm ơn đưa cho tôi cái bánh quy với. Phong: Chắc chắn rồi. Của bạn đây. Nam: Cảm ơn. Bạn đang đọc gì vậy Phong?