Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 5. Natural Wonders of the World - Những kỳ quan thiên nhiên của thế giới

Tổng hợp bài tập Phonetics Unit 5 có đáp án và lời giải chi tiết

PHONETICS

1 Read the following pairs of words, pay attention to the underlined parts of the words you read.

[ Đọc các cặp từ sau đây, chú ý đến phần được gạch dưới của các từ em đọc]

1. mast/mat             2. nest/net              3. lest/let

4. rest/ret                5. cast/cat                6. bust/but


2 Choose the correct italicized word to complete the sentences. Then read the sentences aloud paying attention to the underlined parts.

[ Chọn từ được in nghiêng đúng để hoàn thành các câu. Sau đó đọc các câu đó to lên chú ý đến các phần được gạch dưới]

1. A strong gust/gut of wind often blows down trees on the top of the mountain.
2. Doi Cave in Ca Mau is famous for a very special species of bat/bast.
3. A lion is regarded as a dangerous beat/beast in African jungles.
4. In some tourist places, the cost/cot of souvenirs is very high.
5. He was bored after a boat trip along the coat/coast.
6. We must/first not go to school late.

Đáp án:

1. gust

Một cơn gió mạnh thường thổi qua những cái cây trên đỉnh núi.

2. bat

Hang Dơi ở Cà Mau nổi tiếng về nhiều loài dơi đặc biệt.

3. beast

Một con sư tử được xem như là một con quái vật nguy hiểm ở rừng nhiệt đới châu Phi.

4. cost

Ở một số điểm du lịch, gía cả của các món quà lưu niệm rất cao.

5. coast

Anh ấy chán ngán sau chuyến đi du lịch bằng thuyền dài dọc vùng duyên hải.

6. must

Chúng tôi không được đi học muộn.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác