Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 13 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

Giải bài 11; 12; 13; 14 trang 109 sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Phần hình học và đo lường; Phần thống kê và xác suất

Bài 11 trang 109, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Có tất cả bao nhiêu đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm dưới đây? Em hãy kể tên các đường thẳng đó?

Trả lời:

Có tất 5 đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm. Tên các đường thẳng là: AB; BE; BC; BD; AE.

Bài 12 trang 109, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước 50 m x 30 m. Trên mảnh đất đó, người ta làm 1 lối đi xung quanh rộng 2 m, diện tích còn lại dùng để trồng rau. Hỏi diện tích trồng rau là bao nhiêu mét vuông?

Trả lời:

Chiều dài khu vực trồng rau là 50-2 = 48(m).

Chiều rộng khu vực trồng rau là 30-2 = 28(m).

Diện tích trồng rau là có số mét vuông là:

48.28=1344(\({m^2}\))

Bài 13 trang 109, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

a. Em hãy vẽ một tam giác tùy ý rồi dùng thước đo góc để đo các góc của tam giác đó.

b. Tính tổng các số đo của ba góc và so sánh với kết quả của bạn khác.

Chú ý: Nếu vẽ tam giác quá nhỏ thì sẽ khó đo góc.

Trả lời:

a.

Góc CAB có số đo là 40 độ 

Góc ABC có số đo là 50 độ 

Góc ACB có số đo là 90 độ 

b. Tổng ba góc trong tam giác là: 180 độ bằng với kết quả của các bạn khác.

Bài 14 trang 109, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hai người cùng chơi một trò chơi mỗi người chơi lần lượt quay một tấm bìa có gắn một mũi tên ở tâm (như hình vẽ bên ).

Nếu mũi tên chỉ vào số chẵn thì người chơi đầu thắng, nếu mũi tên chỉ vào số lẻ thì người chơi sau thắng.

a. Em và bạn quay miếng bìa 20 lần. Ghi lại xem trong 20 lần chơi có bao nhiêu lần em thắng bao nhiêu lần, bạn em thắng bao nhiêu lần;

b. Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Em thắng, Bạn em thắng;

c. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số lần thắng của mỗi người.

Trả lời:

a. Trong 20 lần chơi có 15  lần em thắng, bạn em thắng 5 lần;

b. Xác suất thực nghiệm của  sự kiện Em thắng là:\(\frac{{15}}{{20}}\)=75%

Xác suất thực nghiệm của  sự kiện Bạn em thắng là: 520=25%

c. Biểu đồ cột:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác