Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 10: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10 000

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 39, 40 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 54 - Phép cộng trong phạm vi 10 000. Vụ mùa năm nay, bác Hùng thu hoạch được 2 530 kg thóc, bác Dương thu hoạch được nhiều hơn bác Hùng 550 kg thóc. Hỏi vụ mùa năm nay, bác Dương thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

* HOẠT ĐỘNG

Câu 1 trang 39 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện cộng các số cùng hàng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 2 trang 39 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

- Đặt tính: Viết phép cộng hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 3 trang 39 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Vụ mùa năm nay, bác Hùng thu hoạch được 2 530 kg thóc, bác Dương thu hoạch được nhiều hơn bác Hùng 550 kg thóc. Hỏi vụ mùa năm nay, bác Dương thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Phươn pháp:

Số ki-lô-gam thóc bác Dương thu hoạch được = Số ki-lô-gam thóc bác Hùng thu được + 550 kg

Lời giải:

Bác Dương thu hoạch được số ki – lô – gam thóc là:

2 530 + 880 = 3 080 (kg)

Đáp số: 3 080 kg thóc 

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 39 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép cộng các số tròn nghìn.

Lời giải:

a) 6000 + 2000

Nhẩm: 6 nghìn + 2 nghìn = 8 nghìn

6000 + 2000 = 8000

b) 3000 + 4000

Nhẩm: 3 nghìn + 4 nghìn = 7 nghìn

3000 + 4000 = 7000

c) 5000 + 4000

Nhẩm: 5 nghìn + 4 nghìn = 9 nghìn

5000 + 4000 = 9000

d) 1000 + 9000

Nhẩm: 1 nghìn + 9 nghìn = 10 nghìn

1000 + 9000 = 10000

Câu 2 trang 40 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép cộng các số tròn trăm.

Lời giải:

a) 3200 + 700

Nhẩm: 2 trăm + 7 trăm = 9 trăm

            3 nghìn 2 trăm + 7 trăm = 3 nghìn 9 trăm

           3200 + 700 = 3900

b) 5000 + 500

Nhẩm: 0 trăm + 5 trăm = 5 trăm

            5 nghìn + 5 trăm = 5 nghìn 5 trăm

             5000 + 500 = 5500

c) 8600 + 200

Nhẩm:  6 trăm + 2 trăm = 8 trăm

             8 nghìn 6 trăm + 2 trăm = 8 nghìn 8 trăm

             8600 + 200 = 8800

d) 6100 + 800

Nhẩm: 1 trăm + 8 trăm = 9 trăm

            6 nghìn 1 trăm + 8 trăm = 6 nghìn 9 trăm

            6100 + 800 = 6900

Câu 3 trang 40 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Dế mèn sẽ đến cửa hang ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Dế mèn sẽ đến cửa hang nào?

Phương pháp:

Tính từng phép tính ở các cửa hang, từ đó tìm ra cửa hang có phép tính lớn nhất.

Lời giải:

A: 5800 + 2000 = 7800

B: 5800 + 2500 = 8300

C: 5800 + 2200 = 8000

Vì 7800 < 8000 < 8300 nên dế mèn sẽ đến cửa hang B.

Câu 4 trang 40 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Trong một trận bóng đá, số khán giả ở khán đài A là 4 625 người. Số khán giả ở khán đài B nhiều hơn số khán giả ở khán đài A là 438 người. Hỏi số khán giả ở cả hai khán đài là bao nhiêu người?

Phương pháp:

Bước 1: Tìm số khán giả ở khán đài B.

Bước 2: Tìm số khán giả ở cả hai khán đài.

Lời giải:

Số khán giả ở khán đài B là

  4 625 + 438 = 5 063 (người)

Số khán giả ở cả hai khán đài là

  4 625 + 5 063 = 9 688 (người)

                     Đáp số: 9 688 người

Sachbaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác