Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 10: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10 000

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 47, 48, 49, 50, 51 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 57 - Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. Một nhà máy sản xuất được 4 575 bánh răng trong 5 ngày. Hỏi mỗi ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu bánh răng? Biết rằng số bánh răng nhà máy sản xuất được trong mỗi ngày là như nhau.

* HOẠT ĐỘNG

Câu 1 trang 48 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện chia lần lượt từ trái qua phải các chữ số của số bị chia cho số chia.

Lời giải:

Câu 2 trang 48 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Một nhà máy sản xuất được 4 575 bánh răng trong 5 ngày. Hỏi mỗi ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu bánh răng? Biết rằng số bánh răng nhà máy sản xuất được trong mỗi ngày là như nhau.

Phương pháp:

Số bánh răng nhà máy sản xuất được trong mỗi ngày = Số bánh răng sản xuất trong 5 ngày : 5

Lời giải:

Số bánh răng nhà máy sản xuất trong mỗi ngày là:

4575 : 5 = 915 (bánh răng)

Đáp số: 915 bánh răng

Câu 3 trang 48 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Có hai trang trại nuôi vịt, trang trại thứ nhất có 4 500 con vịt, số con vịt ở trang trại thứ hai bằng số con vịt ở trang trại thứ nhất giảm đi 3 lần.

a) Trang trại thứ hai có ? con vịt.

b) Cả hai trang trại có ? con vịt.

Phương pháp:

a) Trang trại thứ 2 có số con vịt = số con vịt trang trại thứ nhất : 3

b) Cả hai trang trại có số con vịt = số con vịt trang trại thứ nhất + số con vịt trang trại thứ hai.

Lời giải:

a) Trang trại thứ hai có số con vịt là:

4500 : 3 = 1500 (con)

b) Cả hai trang trại có số con vịt là:

 4500 + 1500 = 6000 (con)

Đáp số: a) 1500 con; b) 6000 con

* HOẠT ĐỘNG

Câu 1 trang 50 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Tính.

b) Số?

Phương pháp:

a) Thực hiện chia lần lượt từ trái qua phải.

b) Dựa vào kết quả ở câu a điền các số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải:

a) 

b)

Câu 2 trang 50 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đội quân của tướng Cao Lỗ có 6 308 người. Tướng quân muốn chia số người ấy thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 7 người. Hỏi có thể chia thành bao nhiêu nhóm và còn dư mấy người?

Phương pháp:

Muốn tìm lời giải ta lấy số người của đội quân chia cho số người trong một nhóm.

Lời giải:

Thực hiện phép chia ta có: 

6308 : 7 = 901 (dư 1)

Có thể chia thành số nhóm là:

6308 : 7 = 901 (nhóm) dư 1

Vậy ta sẽ có 901 nhóm và dư 1 người.

Câu 3 trang 50 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Một con kiến chúa có tuổi thọ là 9 490 ngày và gấp đôi tuổi thọ của ve sầu. Hỏi ve sầu có tuổi thọ là bao nhiêu ngày?

b) Tìm đường đi cho ve sầu chui lên mặt đất mà không gặp con chim.

Phương pháp:

Tìm tuổi thọ ve sầu bằng cách lấy tuổi thọ của kiến chúa chia cho 2 (kiến chúa gấp đôi tuổi ve sầu).

Lời giải:

a) 

Tuổi thọ của ve sầu là: 

9490 : 2 = 4745 (ngày)

b)

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 51 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

- Đặt tính phép chia

- Tính: Thực hiện chia lần lượt từ trái qua phải.

Lời giải:

Câu 2 trang 51 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp:

Chia chữ số hàng nghìn với thừa số thứ hai rồi viết thêm vào tận cùng kết quả ba chữ số 0.

Lời giải:

a) 7000 : 7

Nhẩm: 7 nghìn : 7 = 1 nghìn

            7000 : 7 = 1000

b) 9000 : 3

   Nhẩm: 9 nghìn : 3 = 3 nghìn

             9000 : 3 = 3000

c) 8000 : 4

Nhẩm: 8 nghìn : 4 = 2 nghìn

            8000 : 4 = 2000

Câu 3 trang 51 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

>; <; =?

a) 6 000 : 2 ...... 2 999

b) 3 000 : 3 ...... 200 x 5

c) 3 500 : 5 ...... 4 000 : 5

Phương pháp:

Tính nhẩm rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

a) 6000 : 2 > 2999

b) 3000 : 3 = 200 × 5

c) 3500 : 5 < 4000 : 5

Câu 4 trang 51 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Có ba vệ tinh bay quanh một thiên thể. Vệ tinh B bay một vòng được 1 527 km, dài gấp 3 lần một vòng của vệ tinh A. Vậy vệ tinh A bay một vòng được ? km.

Vệ tinh C bay một vòng dài gấp 4 lần một vòng của vệ tinh A. Vậy vệ tinh C bay một vòng được ? km.

Phương pháp:

Bước 1: Số km vệ tinh A bay một vòng = Số km vệ tinh B bay 1 vòng : 3.

Bước 2: Số km vệ tinh C bay một vòng = Số km vệ tinh A bay 1 vòng x 4.

Lời giải:

Vệ tinh A bay 1 vòng được số km là: 

1527 : 3 = 509 (km)

Vệ tinh C bay 1 vòng được số km là:

509 x 4 = 2036 (km)

Đáp số: Vệ tinh A: 509 km; Vệ tinh C: 2036 km

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác