Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Ôn tập cuối năm

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 82; bài 5, 6, 7, 8 trang 83 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 38. Ôn tập hình học và đo lường. Bài 6 Hình nào trong các hình màu xanh ghép với hình màu vàng thì được một khối lập phương?

Bài 1 trang 82 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a) 1 m = .?. dm                1 km = .?. m

          = .?. cm                  1 dm = .?. cm

  = .?. mm                1 cm = .?. mm

b) 1 kg = .?. g

     1 l = .?. ml

c) 1 năm = .?. tháng                             

1 tuần = .?. ngày                                  

1 ngày = .?. giờ                                    

1 giờ = .?. phút

Các tháng có 31 ngày là tháng .?.

Các tháng có 30 ngày là tháng.?.

Tháng có 28 hay 29 ngày là tháng .?.

Phương pháp:

Dựa vào bảng quy đổi đơn vị đo độ dài, thể tích, thời gian để điền số thích hợp vào chỗ trống.

Trả lời: 

a) 1 m = 10 dm                1 km = 1 000 m

          = 100 cm               1 dm = 10 cm

          = 1000 mm            1 cm = 10 mm

b) 1 kg = 1 000 g

l = 1 000 ml

c) 1 năm = 12 tháng 

1 tuần = 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

Các tháng có 31 ngày là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.

Các tháng có 30 ngày là tháng tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11.

Tháng có 28 hay 29 ngày là tháng 2. 

Bài 2 trang 82 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chọn ý trả lời đúng.

a) 7 m 3 cm = .?.

A. 73 cm      B. 703 cm    C. 730 cm

b) 3 kg 500 g = .?.

A. 530 g       B. 800 g       C. 3500 g

c) 3 chai như nhau đựng được 1500 ml. Mỗi chai đó đựng được .?.

A. 500 m   B. 4500 ml   C. 2000 ml

d) 3 ngày = .?.

A. 36 giờ     B. 72 giờ      C. 180 giờ

Phương pháp:

- Áp dụng cách đổi: 1 m = 100 cm   ;   1 kg = 1 000 g    ;   1 ngày = 24 giờ

- Muốn tìm một chai đựng bao nhiêu ml ta lấy 1 500 chia cho 3.

Trả lời: 

a) 7 m 3 cm = 700 cm + 3 cm = 703 cm

Chọn B.

b) 3 kg 500 g = 3 000 g + 500 g = 3 500 g

Chọn C.

c) 3 chai như nhau đựng được 1500 ml

Mỗi chai đó đựng được:

1500 : 3 = 500 (ml)

Chọn A.

d) 1 ngày có 24 giờ.

3 ngày có: 

24 × 3 = 72 (giờ)

Chọn B.

Bài 3 trang 82 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) 18 đọc là mười tám xăng-ti-mét hai.

b) Trong bình của Mai có 450 ml nước, bình của Hiệp có 650 ml nước. Cả hai bình có 1$\ell $ nước.

c) Cả lớp cùng ăn cơm trưa lúc 10 giờ 40 phút.

Trân ăn xong lúc 10 giờ 55 phút, Ngọc ăn xong lúc 11 giờ 5 phút.

Trân ăn cơm xong trước Ngọc 10 phút.

Phương pháp:

a) Đọc số rồi đọc đơn vị đo.

b) Tính lượng nước trong bình của hai bạn rồi kết luận.

c) So sánh thời gian ăn trưa của hai bạn rồi kết luận.

Trả lời: 

a) 18 cm2 đọc là mười tám xăng-ti-mét vuông.

Câu a) sai.

b) Cả hai bình có:

450 + 650 = 1100 (ml)

Câu b) sai

c) Đúng

Bài 4 trang 82 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Trung điểm của đoạn thẳng có thể không nằm trên đoạn thẳng đó.

b) Trong một hình tròn, độ dài đường kính bằng một nửa độ dài bán kính.

c) Tổng của chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật bằng một nửa chu vi hình chữ nhật đó.

d) Hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh dài bằng nhau.

Phương pháp:

Đọc rồi xác định tính đúng, sai của mỗi câu.

Trả lời: 

a) Sai

b) Sai

c) Đúng

d) Đúng

Bài 5 trang 83 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hình nào trong các hình màu xanh ghép với hình màu đỏ thì được một hình chữ nhật?

Phương pháp:

Chọn một hình màu xanh trên để ghép với hình màu đỏ thành hình chữ nhật.

Trả lời: 

Hình C ghép với hình màu đỏ thì được hình chữ nhật.

Bài 6 trang 83 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hình nào trong các hình màu xanh ghép với hình màu vàng thì được một khối lập phương?

Phương pháp: 

Quan sát để chọn hình màu xanh ghép với hình màu vàng để tạo thành khối lập phương.

Trả lời:  

Hình B ghép với hình màu vàng thì được khối lập phương. 

Bài 7 trang 83 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nói theo mẫu

Phương pháp: 

Đọc giờ trên mỗi đồng hồ theo mẫu.

Trả lời:  

Bài 8 trang 83 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc nhiệt độ.

Đây là nhiệt độ buổi trưa và buổi đêm trong một ngày tại một địa phương. Nhiệt độ nào là của buổi trưa?

Phương pháp:

- Đọc nhiệt độ trên mỗi nhiệt kế.

- Nhiệt độ buổi trưa cao hơn nhiệt độ buổi đêm.

Trả lời:

 

Nhiệt độ 36 độ C là nhiệt độ buổi trưa.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

  • Giải Toán 3 trang 85 - Chân trời sáng tạo tập 2

    Giải bài 1, 2 trang 85 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 39. Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất. Bài 1 Một nhân viên theo dõi việc nhập gạo vào kho, cứ mỗi bao gạo được nhập vào kho thì nhân viên lại vẽ một vạch vào sổ.

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác