Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 10: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10 000

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 52, 53, 54, 55 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 58 - Luyện tập chung. Máy bay A đang bay ở độ cao 6 504 m. Máy bay A đang bay ở độ cao gấp đôi độ cao máy bay B. Máy bay B đang bay ở độ cao gấp 3 lần độ cao máy bay C. Hỏi máy bay C đang bay ở độ cao bao nhiêu mét?

* HOẠT ĐỘNG

Câu 1 trang 52 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

Bước 1: Đặt tính phép nhân, phép chia

Bước 2:

- Với phép tính nhân: Thực hiện nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

- Với phép chia ta thực hiện lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Câu 2 trang 52 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Máy bay A đang bay ở độ cao 6 504 m. Máy bay A đang bay ở độ cao gấp đôi độ cao máy bay B. Máy bay B đang bay ở độ cao gấp 3 lần độ cao máy bay C. Hỏi máy bay C đang bay ở độ cao bao nhiêu mét?

Phương pháp:

Bước 1: Tính độ cao của máy bay B khi đang bay.

Bước 2: Tính độ cao của máy bay C khi đang bay.

Lời giải:

Độ cao của máy bay B là:

6504 : 2 = 3252 (m)

Độ cao của máy bay C là:

3252 : 3 = 1084 (m)

Đáp số: Độ cao máy bay B: 3252 m 

Độ cao máy bay C: 1084m

Câu 3 trang 52 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

a)  ?  x  4 = 1 668                             b)  ?  :  3  = 819 

Phương pháp:

a) Chỗ trống là thừa số, muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

b) Chỗ trống là số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải:

a)

? × 4 = 1668

? = 1668 : 4

? = 417

b)

? : 3 = 819

? = 819 × 3

? = 2457

Câu 4 trang 52 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Hai con cà cuống A và B cùng bơi đến chỗ cụm rong (như hình vẽ). Cà cuống A bơi theo đường gấp khúc gồm 4 đoạn bằng nhau, cà cuống B bơi theo đường gấp khúc gồm 3 đoạn bằng nhau. Hỏi quãng đường bơi của cà cuống nào ngắn hơn?

b) Số?

Quãng đường bơi của tôm là đường gấp khúc gồm 5 đoạn dài bằng nhau. Biết quãng đường tôm bơi dài bằng quãng đường bơi của cà cuống A. Mỗi đoạn của đường gấp khúc đó dài ?  cm.

Phương pháp:

a) Quãng đường của mỗi con cà cuống = Độ dài của mỗi đoạn đường gấp khúc x số đoạn của mỗi đường.

b) Độ dài mỗi đoạn = Quãng đường tôm bơi : 5.

Lời giải:

a) 

Quãng đường bơi của cà cuống A là: 

515 x 4 = 2060 (m)

Quãng đường bơi của cà cuống B là: 

928 x 3 = 2784 (m)

Vì 2060 m < 2784 m nên quãng đường bơi của cà cuống A ngắn hơn quãng đường bơi của cà cuống B.

b) 

Vì quãng đường bơi của tôm bằng quãng đường bơi của cà cuống A nên quãng đường bơi của tôm dài: 2060m

Độ dài mỗi đoạn của đường gấp khúc đó là: 

2060 : 5 = 412 (m)

Đáp số: a) 2060 m; 2784 m; b) 412 m

Câu 5 trang 53 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Biết 8 cục pin như nhau nặng 1 680 g. Mỗi rô-bốt chưa lắp pin có cân nặng 2 000 g.

a) Mỗi cục pin cân nặng bao nhiêu gam?

b) Sau khi lắp số pin như hình vẽ, rô-bốt nào nhẹ nhất và cân nặng bao nhiêu gam?

Phương pháp:

a) Cân nặng của mỗi cục pin nặng = Cân nặng của 8 cục pin : 8

b) Bước 1: Đếm số cục pin ở mỗi hình và tính cân nặng của số pin lắp vào mỗi rô-bốt.

Bước 2: Cân nặng của mỗi con rô-bốt = Cân nặng của rô-bốt chưa lắp pin + cân nặng số pin được lắp vào.

Bước 3: So sánh và kết luận

Lời giải:

a)

Cân nặng mỗi cục pin là:

1680 : 8 = 210 (g)

b) 

Cân nặng của Rô-bốt A là:

210 x 5 = 1050 (g)

Cân nặng của Rô-bốt B là:

210 x 6 = 1260 (g)

Cân nặng của Rô-bốt C là:

210 x 8 = 1680 (g)

Đáp số: a) 210 gam; b) Sau khi lắp pin, Rô-bốt A nhẹ nhất và nặng 1050 gam. 

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 53 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

Bước 1: Đặt tính

Bước 2:

- Với phép tính nhân: Thực hiện nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

- Với phép chia ta thực hiện lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Câu 2 trang 53 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Ở khu vui chơi, bác Nam muốn gắn các dây đèn dọc theo mỗi cạnh của ngôi nhà dạng khối lập phương, trừ những cạnh sát mặt đất. Mỗi cạnh cần gắn một dây đèn dài 450 cm.

a) Bác Nam cần gắn tất cả ? dây đèn.

b) Tổng độ dài các dây đèn đó là ? xăng-ti-mét.

Phương pháp:

a) Số dây đèn cần gắn = Số cạnh của hình lập phương - Số cạnh sát mặt đất

b) Độ dài các dây đèn = độ dài một dây đèn x số dây đèn

Lời giải:

a)

Bác Nam muốn gắn các dây đèn dọc theo mỗi cạnh của ngôi nhà dạng khối lập phương, trừ những cạnh sát mặt đất. Vậy bác gắn 8 dây đèn.

b)

Tổng độ dài dây đèn đó là:

450 x 8 = 3600 (cm)

Đáp số: a) 8 dây đèn; b) 3600 cm

Câu 3 trang 54 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Mỗi chú sâu sẽ đi theo đường nào để đến chiếc lá là ngôi nhà của mình? Biết rằng mỗi chú sâu chỉ bò theo đường có màu trùng với màu của nó và sâu cũng chỉ bò đến chiếc lá ghi kết quả của phép tính trên mình chú sâu đó.

Phương pháp:

Bước 1: Tính kết quả phép tính trên mình chú sâu.

Bước 2: Vẽ đường đi thích hợp cho mỗi chú sâu.

Lời giải:

Thực hiện phép tính:

Vậy 721 x 6 = 4326

Vậy 4328 : 6 = 721 (dư 2)

Các chú sâu đi theo đường sau:

Câu 4 trang 54 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Người khổng lồ nào nâng được nhiều ki-lô-gam nhất?

Phương pháp:

Tính cân nặng vật mà mỗi người khổng lồ nâng lên rồi so sánh kết quả cân nặng.

Lời giải:

Người khổng lồ A nâng 3 con ngựa có số ki – lô – gam là:

450 x 3 = 1350 (kg)

Người khổng lồ B nâng con voi và con chó nặng số ki – lô – gam là:

25 + 1245 = 1270 (kg)

Người khổng lồ C nâng 1 cục đá nặng 2612 kg. 

Vì 1270 < 1350 < 2612 nên người khổng lồ C nâng được nhiều ki – lô – gam nhất. 

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 55 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức

a) (2 000 + 7 015) : 3                       b) (102 + 901) x 7

c) 2 515 : (1 + 4)                              d) 705 x (8 – 2)

Phương pháp:

Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 

(2000 + 7015) : 3 

= 9015 : 3 

= 3005

b) 

(102 + 901) x 7 

= 1003 x 7 

= 7021

c) 

2515 : (1 + 4)

= 2515 : 5 

= 503

d) 

705 x (8 - 2)

= 705 x 6

= 4230

Câu 2 trang 55 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Một tàu chở 7 863 thùng hàng. Người ta dỡ xuống một số thùng hàng thì số thùng hàng còn lại bằng số thùng hàng ban đầu giảm đi 3 lần. Hỏi trên tàu còn lại bao nhiêu thùng hàng?

Phương pháp:

Muốn tìm trên tàu còn lại bao nhiêu thùng hàng ta lấy số thùng hàng ban đầu chia cho 3.

Lời giải:

Số thùng hàng còn lại là:

7863 : 3 = 2621 (thùng hàng)

Đáp số: 2621 thùng hàng

Câu 3 trang 55 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Một vị quan dùng những khối đá giống nhau dạng khối hộp chữ nhật để lát một con đường dài 4 555 m. Hình chữ nhật ở mặt trên mỗi khối đá đó có chiều dài 5 m.

Vị quan ấy đã dùng ? khối đá.

Phương pháp:

Số khối đá để lát đường = Chiều dài con đường : chiều dài hình chữ nhật

Lời giải:

Vị quan ấy cần dùng số khối đá là:

4555 : 5 = 911 (khối đá)

Đáp số: 911 khối đá

Câu 4 trang 55 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Người ta xây một bức tường thành bao quanh một khu đất có dạng hình vuông ABCD. Mỗi cạnh dài 2 324 bước chân.

a) Bức tường thành dài ? bước chân.

b) Người ta xây một chòi canh gác ở trung điểm I của cạnh AB.

Đoạn AI dài ? bước chân.

Phương pháp:

a) Độ dài bức tường thành = Chu vi của khu đất hình vuông ABCD = Độ dài một cạnh x 4

b) Tính đoạn AI bằng cách lấy độ dài đoạn AB chia cho 2

Lời giải:

a)

Bức tường dài số bước chân là:

2324 x 4 = 9296 (bước chân)

b) 

Đoạn AI dài số bước chân là:

2324 : 2 = 1162 (bước chân)

Đáp số: a) 9296 bước chân;           b) 1162 bước chân

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác