Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 4. Các số đến 100000

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 68 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 30. Em làm được những gì? Bài 6 Ông Tư thu hoạch được 30 000 kg khoai tây, gấp 2 lần số khoai tây ông Năm thu hoạch được

Bài 1 trang 68 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm:

Phương pháp: 

Ví dụ:

30 nghìn x 2 = 60 nghìn

Viết 30 000 x 2 = 60 000

Làm tương tự với các phép tính còn lại.

Trả lời: 

Bài 2 trang 68 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

a) 10 615 x 6                         

b) 4 091 x 4                           

c) 72 618 : 3                          

d) 39 155 : 9

Phương pháp:

- Đặt tính

- Đối với phép nhân: Nhân theo thứ tự từ phải sang trái;

- Đối với phép chia: Chia lần lượt từ trái sang phải.

Trả lời: 

Bài 3 trang 68 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm các biểu thức có giá trị bằng nhau.

Phương pháp:

Tính giá trị từng biểu thức rồi nối hai biểu thức có kết quả giống nhau.

Trả lời: 

Sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của các phép toán.

Các biểu thức có giá trị bằng nhau là:

A và M

B và T

C và K

D và L

Bài 4 trang 68 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Thay .?. bằng từ hay số thích hợp.

Bạn Yến ngủ từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Bạn Oanh ngủ từ 9 giờ 30 phút tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Thời gian ngủ của bạn .?. nhiều hơn bạn .?. là .?. phút.

Phương pháp:

So sánh thời gian ngủ của hai bạn rồi điền từ, điền số thích hợp.

Trả lời: 

Bạn Yến ngủ từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Bạn Oanh ngủ từ 9 giờ 30 phút tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Thời gian ngủ của bạn Yến nhiều hơn bạn Oanh là 30 phút.

Bài 5 trang 68 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp: 

Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Trả lời:  

Muốn tìm số gấp lên 3 lần, em lấy số đã cho nhân với 3.

Muốn tìm số đã cho, em lấy số gấp lên 3 lần chia cho 3. 

Bài 6 trang 68 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Ông Tư thu hoạch được 30 000 kg khoai tây, gấp 2 lần số khoai tây ông Năm thu hoạch được. Hỏi cả ông Tư và ông Năm thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam khoai tây?

Phương pháp: 

Bước 1: Số khoai tây ông Năm thu hoạch = Số khoai tây ông Tư thu hoạch : 2.

Bước 2: Số khoai tây cả hai ông thu hoạch = Số khoai tây ông Tư thu hoạch + Số khoai tây ông Năm thu hoạch.

Trả lời: 

Ông Năm thu hoạch được số ki-lô-gam khoai tây là: 

30 000 : 2 = 15 000 (kg)

Cả ông Tư và ông Năm thu hoạch được số ki-lô-gam khoai tây là: 

30 000 + 15 000 = 45 000 (kg) 

                Đáp số: 45 000 kg khoai tây

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác