Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 10: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10 000

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 42, 43 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 55 - Phép trừ trong phạm vi 10 000. Đặt tính rồi tính.

* HOẠT ĐỘNG

Câu 1 trang 41 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 2 trang 42 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

- Đặt tính: Viết phép trừ hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 3 trang 42 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Sông Nin là sông dài nhất thế giới với chiều dài 6 650 km. Sông Hồng dài 1 149 km. Hỏi sông Nin dài hơn sông Hồng bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp:

Muốn tìm sông Nin dài hơn sông Hồng bao nhiêu ki-lô-mét ta lấy chiều dài sông Nin trừ đi chiều dài sông Hồng.

Lời giải:

Sông Nin dài hơn sông Hồng số mét là:

6650 – 1149 = 5501 (km)

Đáp số: 5501 (km) 

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 42 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép trừ các số tròn nghìn.

Lời giải:

a) 7000 – 3000 

Nhẩm: 7 nghìn – 3 nghìn = 4 nghìn

             7000 – 3000 = 4000

b) 8000 – 5000

 Nhẩm: 8 nghìn – 5 nghìn = 3 nghìn

              8000 – 5000 = 3000

c) 9000 – 7000

Nhẩm: 9 nghìn – 7 nghìn = 2 nghìn

             9 000 – 7 000 = 2 000

d) 10000 – 6000

Nhẩm: 10 nghìn – 6 nghìn = 4 nghìn

             10 000 – 6 000 = 4 000

Câu 2 trang 42 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép trừ các số tròn trăm.

Lời giải:

a) 5 200 – 200

Nhẩm: 2 trăm – 2 trăm = 0

            5 nghìn 2 trăm – 2 trăm = 5 nghìn

            5 200 – 200 = 5000

b) 3 500 – 1000

Nhẩm: 5 trăm – 1 trăm = 4 trăm

           3 nghìn 5 trăm – 1 trăm = 3 nghìn 4 trăm

           3 500 – 100 = 3 400

c) 6 700 – 600

Nhẩm: 7 trăm – 6 trăm = 1 trăm

            6 nghìn 7 trăm – 6 trăm = 6 nghìn 1 trăm

            6 700 – 600 = 6 100

d) 8 400 – 6000

Nhẩm : 4 trăm – không = 400

             8 nghìn 4 trăm – 6 nghìn = 2 nghìn 4 trăm  

          8 400 – 6000 = 2 400

Câu 3 trang 42 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

- Đặt tính: Viết phép trừ hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 4 trang 42 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Một xe chở 9 000 lít dầu. Lần đầu, xe bơm 2 500 lít dầu vào một trạm xăng dầu. Lần sau, xe bơm 2 200 lít dầu vào một trạm khác. Hỏi trong xe còn lại bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp:

+) Cách 1:

Bước 1: Tìm số lít dầu còn lại trong xe sau khi bơm 2 500 lít dầu lần đầu.

Bước 2: Tìm số lít dầu còn lại trong xe sau khi bơm 2 200 lít dầu lần hai.

+) Cách 2:

Bước 1: Tìm tổng số lít dầu đã bơm của cả hai lần.

Bước 2: Tìm số lít dầu còn lại sau hai lần bơm.

Lời giải:

Cả hai lần xe bơm số lít dầu là:

2500 + 2200 = 4700 (lít)

Trong xe còn lại số lít dầu là:

9000 – 4700 = 4300 (lít)

Đáp số: 4300 lít

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác