Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 16: Ôn tập cuối năm

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 123, 124 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 80 - Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện. Cho bảng số liệu về số học sinh đã đến thư viện vào mỗi buổi sáng và chiều trong một tuần học.

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 123 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Cho bảng số liệu về số học sinh đã đến thư viện vào mỗi buổi sáng và chiều trong một tuần học.

Dựa vào bảng trên trả lời câu hỏi:

a) Mỗi cột của bảng cho biết điều gì? Mỗi hàng của bảng cho biết điều gì?

b) Trong ngày thứ Ba, có bao nhiêu học sinh đến thư viện vào mỗi buổi?

c) Có bao nhiêu học sinh đến thư viện vào mỗi buổi chiều?

Phương pháp:

Dựa vào bảng số liệu đã cho để trả lời câu hỏi của đề bài.

Lời giải:

a) Mỗi cột của bảng cho biết các ngày trong một tuần có bao nhiêu học sinh đến thư viện. 

Mỗi hàng của bảng cho biết các buổi trong các ngày đó có bao nhiêu học sinh đến thư viện. 

b) Trong ngày thứ ba, buổi sáng có 35 học sinh đến thư viện, buổi chiều có 40 học sinh đến thư viện. 

c) Vào mỗi buổi chiều: 

Thứ hai có 60 học sinh đến thư viện;

Thứ ba có 40 học sinh đến thư viện;

Thứ tư có 35 học sinh đến thư viện;

Thứ năm có 60 học sinh đến thư viện;

Thứ sáu có 65 học sinh đến thư viện. 

Câu 2 trang 123 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Cho bảng số liệu về số tiền tiết kiệm được của các bạn Nam, Việt và Mai trong một tuần.

a) Tính số tiền tiết kiệm được của Việt và của Mai.

b) Bạn nào tiết kiệm được nhiều nhất? Bạn nào tiết kiệm được ít tiền nhất?

c) Các bạn dự định dùng tiền tiết kiệm trong tuần đó để mua truyện. Biết 1 quyển truyện có giá 13 000 đồng. Hỏi những bạn nào đã có đủ tiền mua truyện?

Phương pháp:

a) Tính số tiền tiết kiệm được của Việt và của Mai.

b) Dựa vào ý a tìm ra bạn nào tiết kiệm được nhiều nhất; bạn nào tiết kiệm được ít nhất.

c) So sánh tổng số tiền tiết kiệm của mỗi bạn với 13 000 đồng từ đó trả lời những bạn đã có đủ tiền mua truyện.

Lời giải:

a) Số tiền tiết kiệm được của Việt là: 

5 000 x 2 + 10 000 = 20 000 (đồng)

Số tiền tiết kiệm được của Mai là: 

1 000 x 5 + 2 000 x 5 = 15 000 (đồng)

b) Bạn Việt tiết kiệm được nhiều tiền nhất (20 000 đồng).

Bạn Nam tiết kiệm được ít tiền nhất (10 000 đồng).

c) Bạn Việt và Mai có đủ tiền mua truyện vì hai bạn tiết kiệm được nhiều hơn 13 000 đồng.

Câu 3 trang 124 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Rô-bốt gói ba món quà (tháp vòng, quả bóng, khối ru-bích) vào ba chiếc hộp giống hệt nhau:

Mỗi bạn Mai, Việt và Nam lần lượt chọn một hộp quà bất kì. Vậy Mai có thể chọn được chiếc hộp đựng món quà nào?

Phương pháp:

Mô tả khả năng xảy ra khi Mai chọn một hộp quà bất kì.

Lời giải:

Mai có thể chọn được chiếc hộp đựng món quà là tháp vòng hoặc quả bóng hoặc khối ru-bích.

Câu 4 trang 124 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Trong chiếc mũ ảo thuật có 2 con thỏ trắng và 1 con thỏ nâu

Nếu nhà ảo thuật cú mèo lấy cùng một lúc 2 con thỏ ra khỏi chiếc mũ đó, thì những sự kiện nào có thể xảy ra?

Phương pháp:

Mô tả khả năng xảy ra khi nhà ảo thuật cú mèo lấy cùng một lúc 2 con thỏ ra khỏi chiếc mũ

Lời giải:

Nhà ảo thuật cú mèo có thể lấy ra 2 con thỏ trắng hoặc 1 con thỏ trắng và 1 con thỏ nâu.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác