Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Ôn tập cuối năm

Giải bài 1, 2 trang 85 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 39. Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất. Bài 1 Một nhân viên theo dõi việc nhập gạo vào kho, cứ mỗi bao gạo được nhập vào kho thì nhân viên lại vẽ một vạch vào sổ.

Bài 1 trang 85 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một nhân viên theo dõi việc nhập gạo vào kho, cứ mỗi bao gạo được nhập vào kho thì nhân viên lại vẽ một vạch vào sổ.

Dưới đây là kết quả kiểm điểm và ghi chéo số lượng bao từng loại gạo.

Hãy đọc kết quả kiểm đếm và hoàn thiện bảng thống kê dưới đây.

     (Mỗi bao gạo đều cân nặng 50 kg.)

Dựa vào bảng thống kê đã hoàn thiện để trả lời các câu hỏi.

a) Loại gạo nào nhập về nhiều nhất?

b) Loại gạo nào nhập về ít nhất?

Phương pháp: 

Đọc kết quả kiểm đếm và hoàn thiện bảng thống kê.

- Dựa vào bảng thống kê đã hoàn thiện trả lời câu hỏi của đề bài.

Trả lời: 

Em đếm và điền vào ô trống.

Mỗi bao gạo đều cân nặng 50 kg.

a) Loại gạo Tài nguyên được nhập về nhiều nhất. 

b) Loại gạo ST 25 được nhập về ít nhất.

Bài 2 trang 86 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Câu nào đúng, câu nào sai?

Các khả năng xảy ra khi xe ô tô di chuyển đến ngã tư:

a) Xe có thể rẽ trái.

b) Xe có thể rẽ phải.

c) Xe có thể đi thẳng.

Phương pháp:

Quan sát các khả năng sẽ xảy ra khi xe ô tô di chuyển đến ngã tư rồi kết luận.

Trả lời: 

Ở ngã tư, có 3 hướng: Rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng

a) Sai

b) Đúng

c) Đúng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác