Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 4. Các số đến 100000

Giải bài 1, 2 trang 75; bài 3, 4 trang 76; bài 1, 2 trang 77 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 35. Tiền Việt Nam. Bài 2 Giá tiền 1 kg cà chua là 17 000 đồng. Với số tiền 50 000 đồng, mẹ có thể mua được 2 kg cà chua không?

Bài 1 trang 75 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc số ghi trên mỗi tờ tiền để biết mệnh giá của các tờ tiền.

Phương pháp: 

Đọc số ghi trên mỗi tờ tiền.

Trả lời:  

Đọc số: 

- Hai nghìn;

- Năm nghìn; 

- Mười nghìn; 

- Hai mươi nghìn; 

- Năm mươi nghìn; 

- Một trăm nghìn.

Bài 2 trang 75 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc chữ ghi trên mỗi tờ tiền sau để biết mệnh giá của các tờ tiền.

Phương pháp:

Quan sát tờ tiền rồi đọc mệnh giá.

Trả lời: 

Đọc chữ: 

- Hai trăm nghìn đồng. 

- Năm trăm nghìn đồng.

Bài 3 trang 76 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đếm rồi nói (theo mẫu).

Phương pháp: 

Đếm số lượng tiền trong mỗi hình rồi đọc theo mẫu.

Trả lời:  

a) Em thấy có 7 tờ 10 000 đồng, có tất cả 70 000 đồng. 

b) Em thấy có 10 tờ 5 000 đồng, có tất cả 50 000 đồng. 

c) Có tất cả một trăm nghìn đồng.

Bài 4 trang 76 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Kiểm đếm số lượng các tờ tiền có trong bài 3.

Phương pháp: 

Đếm số lượng các tờ tiền có trong bài 3 rồi điền số thích hợp để hoàn thiện bảng thống kê các tờ tiền.

Trả lời:  

Bài 1 trang 77 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nếu có 50 000 đồng thì em mua được những đồ vật nào dưới đây?

Phương pháp: 

So sánh giá tiền của mỗi đồ vật với 50 000 đồng rồi chọn đồ vật có giá nhỏ hơn 50 000.

Trả lời:  

Nếu có 50 000 đồng thì em mua được những đồ vật sau: hộp bút màu, con búp bê, truyện cổ tích, hộp nhạc hình công chúa màu hồng, bút chì, gọt bút chì, xe đồ chơi, dây nhảy.  

Bài 2 trang 77 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Giá tiền 1 kg cà chua là 17 000 đồng. Với số tiền 50 000 đồng, mẹ có thể mua được 2 kg cà chua không?

Phương pháp: 

Tính giá tiền 2 kg cà chua rồi so sánh số tiền đó với 50 000 đồng để trả lời câu hỏi.

Trả lời:  

2 ki-lô-gam cà chua có giá:

17 000 x 2 = 34 000 (đồng)

Vì 34 000 đồng < 50 000 đồng nên với số tiền 50 000 đồng, mẹ có thể mua được 2 kg cà chua.

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 78, 79 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78; bài 5, 6 trang 79 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 36. Ôn tập các số trong phạm vi 100000. Bài 3 Câu nào đúng, câu nào sai? a) Số 91 171 đọc là chín mươi mốt nghìn một trăm bảy mươi mốt.

 • Giải Toán 3 trang 80, 81 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 80; bài 6, 7, 8, 9 trang 81 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 37. Ôn tập các phép tính. Bài 6 Anh Hai đặt kế hoạch mỗi ngày chạy được 2 km. Hôm nay anh Hai chạy 6 vòng xung quanh một sân tập thể thao hình chữ nhật có chiều dài 115 m, chiều rộng 75 m.

 • Giải Toán 3 trang 82, 83 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 82; bài 5, 6, 7, 8 trang 83 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 38. Ôn tập hình học và đo lường. Bài 6 Hình nào trong các hình màu xanh ghép với hình màu vàng thì được một khối lập phương?

 • Giải Toán 3 trang 85 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1, 2 trang 85 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 39. Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất. Bài 1 Một nhân viên theo dõi việc nhập gạo vào kho, cứ mỗi bao gạo được nhập vào kho thì nhân viên lại vẽ một vạch vào sổ.

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác