Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 16: Ôn tập cuối năm

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 121, 122 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 79 - Ôn tập hình học vào đo lường. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 8 m, chiều dài hơn chiều rộng 6 m. Tính chu vi mảnh đất đó.

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 121 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Cho hình vuông ABCD, hình tròn tâm O (như hình vẽ)

a) Nêu tên ba điểm thẳng hàng.

b) O là trung điểm của những đoạn thẳng nào?

c) Dùng ê ke kiểm tra rồi nêu tên các góc vuông đỉnh O.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ và sử dụng ê ke kiểm tra góc vuông rồi trả lời câu hỏi của đề bài.

Lời giải:

a) Ba điểm thẳng hàng là: A, O, C và D, O, B.

b) O là trung điểm của đoạn thẳng AC và BD.

c) Các góc vuông đỉnh O là:

Góc vuông đỉnh O cạnh OA, OB.

Góc vuông đỉnh O cạnh OB, OC.

Góc vuông đỉnh O cạnh OC, OD.

Góc vuông đỉnh O cạnh OD, OA.

Câu 2 trang 121 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Tính chu vi hình tam giác ABD và chu vi hình tam giác BCD.

b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

c) Số?

Tổng chu vi của các hình tam giác ABD và BCD hơn chu vi hình tứ giác ABCD là ? cm.

Phương pháp:

a) Chu vi hình tam giác là tổng độ dài ba cạnh của hình tam giác (cùng đơn vị đo).

b) Chu vi hình tứ giác là tổng độ dài bốn cạnh của hình tứ giác (cùng đơn vị đo).

c)

Bước 1: Tính tổng chu vi của các hình tam giác ABD và BCD

Bước 2: Lấy tổng chu vi tam giác ABD và BCD trừ đi chu vi tứ giác ABCD.

Lời giải:

a)

Chu vi hình tam giác ABD là:

3 + 4 + 2 = 9 (cm)

Chu vi hình tam giác BCD là:

4 + 3 + 4 = 11 (cm)

b) 

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

3 + 3 + 4 + 2 = 12 (cm)

c) 

Tổng chu vi của tam giác ABD và BCD là:

9 + 11 = 20 (cm)

Tổng chu vi của tam giác ABD và BCD hơn chu vi hình tứ giác ABCD là:

20 – 12 = 8 (cm) 

Câu 3 trang 121 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 8 m, chiều dài hơn chiều rộng 6 m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Phương pháp:

Bước 1: Chiều dài = chiều rộng + 6 m

Bước 2: Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Lời giải:

Chiều dài của mảnh vườn là:

8 + 6 = 14 (m)

Chu vi mảnh đất đó là:

(14 + 8) × 2 = 44 (m)

Đáp số: 44 m

Câu 4 trang 121 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Hình H có kích thước như hình vẽ dưới đây.

Diện tích hình H là ? cm2

Phương pháp:

Bước 1: Chia hình đã cho thành các hình vuông, hình chữu nhật.

Bước 2: Diện tích của hình cần tìm bằng tổng diện tích của các hình nhỏ vừa được chia.

Lời giải:

Diện tích hình vuông cạnh 4 cm là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Diện tích hình vuông cạnh 6 cm là:

6 x 6 = 36 (cm2)

Diện tích hình H là:

16 + 36 = 52 (cm2)

Đáp số: 52 cm2.

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 122 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

Áp dụng mối liên hệ giữa các đơn vị đo để viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Câu 2 trang 122 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị thích hợp vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải:

a)

200 mm + 100 mm = 300 mm

200 mm x 3 = 600 mm

300 mm -100 mm = 200 mm

600 mm : 3 = 200 mm

b) 

300 g + 200 g = 500 g

200 g x 5 = 1000 g

500 g - 300 g = 200 g

1000 g : 5 = 200 g

c)

400 ml + 300 ml = 700 ml

800 ml : 4 = 200 ml

700 ml – 300 ml = 400 ml

200 ml x 4 = 800ml

Câu 3 trang 122 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Số?

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

b) Nêu tên các tháng có 31 ngày và các tháng có 30 ngày trong năm.

c) Chọn câu trả lời đúng

Nếu ngày 28 tháng 5 là Chủ nhật thì ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là:

Phương pháp:

a) Xem giờ trong mỗi bức tranh rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

b) Quan sát tờ lịch và trả lời câu hỏi của đề bài.

c)  Tìm số ngày của tháng 5.

     Nhẩm: Ngày 28 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 thuộc thứ mấy.

Lời giải:

a)

Đồng hồ thứ hai chỉ 4 giờ 40 phút.

Đồng hồ thứ ba chỉ 10 giờ 8 phút.

b)

Các tháng có 31 ngày: Tháng 1; tháng 3; tháng 5; tháng 7; tháng 8; tháng 10; tháng 12.

Các tháng có 30 ngày: Tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11.

c)

Ngày 28 tháng 5 là Chủ nhật.

Ngày 29 tháng 5 là Thứ hai.

Ngày 30 tháng 5 là Thứ ba.

Ngày 31 tháng 5 là Thứ tư

Ngày 1 tháng 6 là Thứ năm.

Chọn C.

Câu 4 trang 122 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Mai vào cửa hàng mua 5 quyển vở, mỗi quyển giá 7 000 đồng và mua một hộp bút chì màu giá 60 000 đồng. Hỏi Mai đã mua hết tất cả là bao nhiêu tiền?

Phương pháp:

Bước 1: Số tiền mua 5 quyển vở = Số tiền mỗi quyển vở x 5

Bước 2: Số tiền Mai đã mua = Giá tiền 5 quyển vở + giá tiền một hộp bút chì màu

Lời giải:

Mai mua 5 quyến vở hết số tiền là:

7 000 x 5 = 35 000 (đồng)

Mai đã mua hết tất cả số tiền là:

35 000 + 60 000 = 95 000 (đồng)

Đáp số: 95 000 đồng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác