Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 14: Nhân, chia trong phạm vi 100 000

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 97, 98, 99, 100 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 71 - Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. Một kho chứa 10 160 kg muối. Người ta chia đều số muối đó vào 4 ô tô để chở lên miền núi. Hỏi mỗi ô tô chở bao nhiêu ki-lô-gam muối?

* HOẠT ĐỘNG

Câu 1 trang 98 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Câu 2 trang 98 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

- Đặt tính phép chia.

- Tính: Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Câu 3 trang 98 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Một kho chứa 10 160 kg muối. Người ta chia đều số muối đó vào 4 ô tô để chở lên miền núi. Hỏi mỗi ô tô chở bao nhiêu ki-lô-gam muối?

Phương pháp:

Số ki-lô-gam muối mỗi ô tô chở = Số muối trong kho : 4

Lời giải:

Mỗi ô tô chở được số ki-lô-gam muối là:

10 160 : 4 = 2540 (kg)

Đáp số: 2 540 ki-lô-gam muối

* HOẠT ĐỘNG

Câu 1 trang 99 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Tính.

b) Số?

Phương pháp:

a) Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải.

b) Dựa vào kết quả ở câu a, điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

a) 

b) 

Câu 2 trang 99 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

- Đặt tính phép chia.

- Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Câu 3 trang 99 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Có 10 243 viên thuốc, người ta đóng vào các vỉ, mỗi vỉ 8 viên thuốc. Hỏi đóng được nhiều nhất bao nhiêu vỉ thuốc và còn thừa ra mấy viên?

Phương pháp:

Muốn tìm lời giải ta lấy số viên thuốc chia cho số viên trong một vỉ thuốc.

Lời giải:

Thực hiện phép chia: 10 243 : 8 = 1280 (dư 3)

Vậy người ta đóng được nhiều nhất 1280 vỉ thuốc và còn thừa 3 viên thuốc.

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 99 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm kết quả các phép chia.

Lời giải:

a) 21 000 : 3

Nhẩm: 21 nghìn : 3 = 7 nghìn

21 000 : 3 = 7 000

b) 24 000 : 4

Nhẩm: 24 nghìn : 4 = 6 nghìn

24 000 : 4 = 6 000

c) 56 000 : 7

Nhẩm: 56 nghìn : 7 = 8 nghìn

56 000 : 7 = 8 000

Câu 2 trang 100 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

Lấy số bị chia chia cho số chia rồi điền giá trị của thương và số dư vào ô trống.

Lời giải:

Câu 3 trang 100 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Đặt tính rồi tính.

b) Trong các phép tính ở câu a:

- Phép tính nào có kết quả lớn nhất?

- Phép tính nào có kết quả bé nhất?

Phương pháp:

a)

- Đặt tính phép chia

- Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải.

b) Dựa vào kết quả ở câu a để trả lời.

Lời giải:

a) 

b) Trong các phép tính ở câu a:

- Phép tính 27 162 : 3 có kết quả lớn nhất.

- Phép tính 36 180 : 4 có kết quả bé nhất. 

Câu 4 trang 100 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Có 12 000 bút sáp màu. Người ta đóng hết số bút sáp màu đó vào các hộp, mỗi hộp 6 bút sáp. Hỏi đóng được tất cả bao nhiêu hộp bút sáp màu?

Phương pháp:

Số hộp bút sáp màu = Số bút sáp màu : số bút sáp màu trong 1 hộp

Lời giải:

Người ta đóng được tất cả số hộp bút sáp màu là:

12 000 : 6 = 2 000 (hộp)

Đáp số: 2 000 hộp bút sáp màu

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác