Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 10: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10 000

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 43, 44, 45, 46 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 56 - Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số. Một khu đất dạng hình vuông có độ dài cạnh là 1 617 m. Hỏi chu vi của khu đất đó là bao nhiêu mét?

* HOẠT ĐỘNG

Câu 1 trang 44 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính.

Phương pháp:

Nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 2 trang 44 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 3 trang 44 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính nhẩm (theo mẫu).

Lời giải:

a) 4000 x 2 

Nhẩm: 4 nghìn x 2 = 8 nghìn

            4000 x 2 = 8000

b) 3000 x 3

     Nhẩm: 3 nghìn x 3 = 9 nghìn

                3000 x 3 = 9000

c) 2000 x 4 

   Nhẩm: 2 nghìn x 4 = 8 nghìn

              2000 x 4 = 8000

Câu 4 trang 44 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Một khu đất dạng hình vuông có độ dài cạnh là 1 617 m. Hỏi chu vi của khu đất đó là bao nhiêu mét?

Phương pháp:

Chu vi hình vuông bằng độ dài cạnh nhân với 4.

Lời giải:

Chu vi khu đất đó là:

1617 x 4 = 6468 (m)

Đáp số: 6468 m

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 44 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện phép nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 2 trang 45 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính. 

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 3 trang 45 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

Tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải:

Câu 4 trang 45 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Bác Sáu có 3 tàu đánh cá, bác cần 3 050 $\ell $ dầu cho mỗi tàu. Hỏi bác Sáu cần tất cả bao nhiêu lít dầu cho 3 tàu đánh cá đó?

Phương pháp:

Muốn tìm 3 tàu đánh cá cần bao nhiêu lít dầu ta lấy số lít dầu ở 1 tàu nhân với 3.

Lời giải:

Bác cần số lít dầu cho 3 tàu cá là:

3050 x 3 = 9150 (lít)

Đáp số: 9150 lít dầu

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 45 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 2 trang 46 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Một sư đoàn có 4 trung đoàn, mỗi trung đoàn có 1 300 người. Sau đó sư đoàn được bổ sung thêm 450 người. Hỏi lúc này, sư đoàn có tất cả bao nhiêu người?

Phương pháp:

Bước 1: Tính số người của 4 trung đoàn = Số người của mỗi trung đoàn x 4

Bước 2: Số người của sư đoàn = số người của 4 trung đoàn + số người được bổ sung thêm

Lời giải:

Bốn trung đoàn có tất cả số người là:

1300 x 4 = 5200 (người)

Sau khi thêm 450 người, cả sư đoàn có tất cả số người là:

5200 + 450 = 5650 (người)

Đáp số: 5650 người

Câu 3 trang 46 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Lực sĩ mèo và rùa thi tài.

a) Mỗi bên tạ của mèo cân nặng ? g. Mèo nâng được ? g.

b) Mỗi bên tạ của rùa cân nặng ? g. Rùa nâng được ? g.

Phương pháp:

Bước 1: Cân nặng của mỗi bên tạ bằng tổng số cân nặng của đĩa tạ ở mỗi bên tạ.

Bước 2: Cân nặng mèo (hoặc rùa) nâng được bằng cân nặng một bên tạ nhân với 2.

Lời giải:

a)

Mỗi bên tạ của mèo nặng số gam là:

1000 x 2 + 500 x 2 + 100 = 3100 (g)

Mèo nâng được số gam là:

3100 x 2 = 6200 (g)

Đáp số: 6200 gam

b)

Mỗi bên tạ của rùa nặng số gam là:

1000 + 500 + 100 = 1600 (g)

Rùa nâng được số gam là:

1600 x 2 = 3200 (g)

Đáp số: 3200 gam

Câu 4 trang 46 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tìm chữ số thích hợp.

Phương pháp:

Dựa vào quy tắc đặt tính, nhẩm và tìm ra chữ số thích hợp với dấu “?” ở mỗi ô.

Lời giải:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác