Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 15: Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 103, 104, 105, 106, 107 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 73 - Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu. Để thực hiện kế hoạch nhỏ của lớp, các bạn lớp 3A đã góp một số đồ dùng học tập với số lượng được ghi chép lại như sau:

* HOẠT ĐỘNG

Câu 1 trang 104 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Để thực hiện kế hoạch nhỏ của lớp, các bạn lớp 3A đã góp một số đồ dùng học tập với số lượng được ghi chép lại như sau:

a) Các bạn lớp 3A đã góp những loại đồ dùng học tập nào?

b) Các bạn đã góp được bao nhiêu đồ vật mỗi loại?

c) Trong số đồ vật góp được, đồ vật nào có nhiều nhất? Đồ vật nào có ít nhất?

Phương pháp:

- Đọc số liệu có trong bảng rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

- So sánh số lượng đồ vật để tìm ra đồ vật nào có nhiều nhất, đồ vật nào có ít nhất.

Lời giải:

a) Các bạn lớp 3A đã góp vở, bút chì, bút mực.

b) Các bạn lớp 3A đã góp được 18 quyển vở, 29 cái bút chì, 6 cái bút mực.

c) Các bạn lớp 3A đã góp bút chì nhiều nhất, bút mực ít nhất.

Câu 2 trang 104 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Quan sát, phân loại, đếm và ghi chép số lượng đồ vật trong phòng học theo dạng hình tròn, hình tam giác, hình vuông. Cho biết dạng hình nào có nhiều nhất, dạng hình nào có ít nhất.

Phương pháp:

Em tự quan sát và ghi chép số lượng đồ vật trong phòng học rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

Lời giải:

Hs tự trả lời

* HOẠT ĐỘNG

Câu 1 trang 105 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Dưới đây là bảng số liệu về số vật nuôi trong một trang trại.

Dựa vào bảng trên, trả lời câu hỏi:

a) Trong trang trại có những loại vật nuôi nào? Mỗi loại có bao nhiêu con?

b) Trong trang trại, loại vật nuôi nào ít nhất? Loại vật nuôi nào nhiều nhất?

Phương pháp:

- Đọc số liệu có trong bảng rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

- So sánh số lượng vật nuôi để tìm ra loại vật nuôi nào ít nhất, loại vật nuôi nào nhiều nhất.

Lời giải:

a) Trong trang trại nuôi những con vật là bò, gà, lợn, dê.

Bò có 45 con, Gà có 120 con, Lợn có 78 con, Dê có 36 con.

b) Bò là vật được nuôi ít nhất và gà là loại vật được nuôi nhiều nhất.

Câu 2 trang 105 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Cho bảng số liệu về số quyển sách bán được trong ba tháng đầu năm của một cửa hàng sách.

Dựa vào bảng trên, trả lời câu hỏi:

a) Trong tháng 2, cửa hàng bán được bao nhiêu quyển sách mỗi loại?

b) Mỗi tháng cửa hàng bán được bao nhiêu quyển truyện tranh?

c) Trong tháng 1, cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu quyển sách?

Phương pháp:

- Đọc số liệu có trong bảng rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

- Số sách bán của tháng 1 bằng tổng sách khoa học và sách truyện tranh.

Lời giải:

a) Trong tháng 2, cửa hàng bán được 200 quyển sách khoa học và 540 quyển truyện tranh.

b) Tháng 1 cửa hàng bán được 400 quyển truyện tranh.

Tháng 2 cửa hàng bán được 540 quyển truyện tranh.

Tháng 3 cửa hàng bán được 612 quyển truyện tranh.

c) Tháng 1 cửa hàng bán được số quyển sách là: 

280 + 400 = 680 (quyển sách)

Đáp số: 680 quyển sách

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 106 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Cho bảng số liệu về số giờ đọc sách của các bạn Việt, Mai, Nam và Rô-bốt trong tuần vừa qua.

Dựa vào bảng trên, hãy cho biết trong tuần qua:

a) Mỗi bạn dành bao nhiêu giờ để đọc sách?

b) Bạn nào dành nhiều thời gian để đọc sách nhất?

Phương pháp:

Đọc số liệu có trong bảng rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải:

a) Việt dành 7 giờ để đọc sách.

Bạn Mai dành 9 giờ để đọc sách.

Bạn Nam dành 10 giờ để đọc sách.

Bạn Rô-bốt dành 8 giờ để đọc sách.

b) Bạn Nam dành nhiều thời gian đọc sách nhất với 10 giờ.

Câu 2 trang 106 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Rô-bốt vừa ghé thăm Sa-Pa trong một chuyến đi dài ba ngày. Nhiệt độ không khí thấp nhất và cao nhất trong ba ngày tại đó được Rô-bốt ghi chép lại như sau:

- Ngày 1: 10oC – 17oC.

- Ngày 2: 11oC – 19oC.

- Ngày 3: 7oC – 12oC.

a) Số?

Dựa vào thông tin ở trên, hãy hoàn thành bảng số liệu sau:

b) Dựa vào bảng trên, hãy cho biết ngày nào có nhiệt độ xuống dưới 10oC.

Phương pháp:

a) Dựa vào thông tin trên để điền số liệu vào bảng.

b) Dựa vào bảng đã điền ở câu a, tìm ngày có nhiệt độ xuống dưới 10oC

Lời giải:

a)

b) NNgày thứ 3 có nhiệt độ xuống dưới 10oC .

Câu 3 trang 107 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Hoàn thành bảng số liệu về số học sinh khối lớp 3 tại một trường tiểu học.

b) Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời câu hỏi:

- Lớp nào có nhiều hơn 30 học sinh?

- Lớp nào có nhiều học sinh nữ nhất? Lớp nào có ít học sinh nữ nhất?

- Những lớp nào có số học sinh nam bằng nhau?

Phương pháp:

a) Hoàn thành bảng số liệu bằng những dữ liệu đã cho.

b) Dựa vào bảng số liệu ở câu a để trả lời câu hỏi.

Lời giải:

b) Trả lời câu hỏi: 

Lớp 3B và 3C có nhiều hơn 30 học sinh.

- Lớp 3B có nhiều học sinh nữ nhất; lớp 3C có ít học sinh nữ nhất. 

Lớp 3A và 3B có số học sinh nam bằng nhau.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác