Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 16: Ôn tập cuối năm

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 115, 116, 117 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 77 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000. Trong các phép tính dưới đây, những phép tính nào có kết quả bé hơn 6 000, những phép tính nào có kết quả lớn hơn 20 000?

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 115 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

- Đặt tính: Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép cộng, phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 2 trang 115 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Trong các phép tính dưới đây, những phép tính nào có kết quả bé hơn 6 000, những phép tính nào có kết quả lớn hơn 20 000?

Phương pháp:

Thực hiện tính kết quả từng phép tính rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

Lời giải:

Thực hiện phép tính:

3500 + 2500 = 6000

4956 + 1000 = 5956

15000 + 6000 = 21000

41600 – 21500 = 20100

9850 – 4000 = 5850

Những phép tính có kết quả bé hơn 6 000 là: 9 850 – 4000; 4956 + 1000

Những phép tính có kết quả lớn hơn 20 000 là: 41 600 – 21 500; 15 000 + 6000

Câu 3 trang 115 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức.

a) 4 569 + 3 721 – 500                                                     

b) 9 170 + (15 729 – 7 729)

Phương pháp:

- Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 4 569 + 3 721 – 500 = 8 290 – 500 = 7 790

b) 9 170 + (15 729 – 7 729) = 9 170 + 8000 = 17 170

Câu 4 trang 115 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Mai mua gấu bông hết 28 000 đồng, mua keo dán hết 3 000 đồng. Mai đưa cho cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho Mai bao nhiêu tiền?

Phương pháp:

Bước 1: Tính số tiền Mai đã dùng để mua đồ.

Bước 2: Tính số tiền cô bán hàng trả lại.

Lời giải:

Mai mua tất cả hết số tiền là:

28 000 + 3 000 = 31 000 (đồng)

Cô bán hàng trả lại cho Mai số tiền là:

50 000 – 31 000 = 19 000 (đồng)

Đáp số: 19 000 đồng

Câu 5 trang 115 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tìm chữ số thích hợp.

Phương pháp:

Dựa vào quy tắc đặt tính rồi tính, em xác ra chữ số thích hợp với dấu “?” ở mỗi ô.

Lời giải:

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 116 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

- Đặt tính: Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép cộng, phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 2 trang 116 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Chọn kết quả đúng.

Phương pháp:

a) Để tìm tổng của hai số ta thực hiện phép cộng: 6 735 + 3 627.

b) Để tìm hiệu của hai số ta thực hiện phép trừ: 24 753 - 16 238.

c)  Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

a) Tổng của 6 735 và 3 627 là: 

6 735 + 3 627 = 10 362

Chọn A. 

b) Hiệu của 24 753 và 16 238 là:

24 753 – 16 238 = 8515

Chọn C.

c) Giá trị của biểu thức 12 639 – 8 254 + 2 000 là:

12 639 – 8 254 + 2 000 = 4 385 + 2 000 = 6 385

Chọn B.

Câu 3 trang 116 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đ, S?

a) Đường đi từ cổng công viên đến vườn thú gần hơn đến rạp xiếc.  ….…

b) Đường đi từ cổng công viên đến vườn thú xa hơn đến rạp xiếc.    …….

Phương pháp:

Bước 1: Tính quãng đường từ cổng công viên đến vườn thú và quãng đường từ cổng công viên đến rạp xiếc.

Bước 2: So sánh khoảng cách hai quãng đường rồi điền Đ, S thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Quãng đường từ cổng công viên đến rạp xiếc dài là:

590 + 450 = 1040 (m)

Quãng đường từ cổng công viên đến vườn thú dài là: 

400 + 280 + 370 = 1050 (m)

Vì 1040 < 1050 nên quãng đường từ cổng công viên đến vườn thú xa hơn rạp xiếc.

a) Đường đi từ cổng công viên đến vườn thú gần hơn đến rạp xiếc 

S

b) Đường đi từ cổng công viên đến vườn thú xa hơn đến rạp xiếc 

Đ

Câu 4 trang 117 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Một trung tâm y tế dự phòng đã nhập về 35 800 liều vắc-xin COVID-19. Đợt thứ nhất dùng hết 16 400 liều vắc-xin, đợt thứ hai dùng hết 17 340 liều vắc-xin. Hỏi sau hai đợt sử dụng, trung tâm y tế đó còn lại bao nhiêu liều vắc-xin COVID-19?

Phương pháp:

Cách 1: 

- Tìm số liều vắc-xin còn lại sau đợt thứ nhất dùng.

- Tìm số liều vắc-xin còn lại sau đợt thứ hai dùng.

Cách 2: 

- Tìm số liều vắc-xin đã dùng trong hai đợt.

- Tìm số liều vắc-xin còn lại bằng cách lấy số vắc-xin ban đầu trừ đi số vừa tìm được.

Lời giải:

Cả hai đợt dùng hết số liều vắc-xin COVID 19 là:

16 400 + 17 340 = 33 740 (liều)

Sau hai đợt, trung tâm y tế đó còn lại số liều vắc-xin COVID 19 là:

35 800 – 33 740 = 2060 (liều)

Đáp số: 2060 liều vắc-xin COVID 19

Câu 5 trang 117 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Vua Lý Thái Tổ hạ Chiếu dời kinh đô từ Hoa Lư (nay thuộc tỉnh Ninh Binh) về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long (nay thuộc Thủ đô Hà Nội) vào năm 1010. Hỏi đến năm nay, Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ đã được bao nhiêu năm?

Phương pháp:

Để biết chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ đã được bao nhiêu năm ta lấy số năm hiện tại trừ đi năm 1010.

Lời giải:

Đến năm nay, Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ đã được số năm là: 

2 022 – 1 010 = 1 012 (năm)

Đáp số: 1 012 năm 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác