Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 16: Ôn tập cuối năm

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 112, 113, 114 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 76 - Ôn tập các số trong phạm vi 10 000, 100 000 . Trong các con cá dưới đây, con cá nào nặng nhất, con cá nào nhẹ nhất?

* LUYỆN TẬP 

Câu 1 trang 112 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đọc các số sau.

Phương pháp:

Đọc số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải.

Lời giải:

Số

Đọc số

9 084

Chín nghìn không trăm tám mươi tư

12 765

Mười hai nghìn bảy trăm sáu mươi lăm

30 258

Ba mươi nghìn hai trăm năm mươi tám

61 409

Sáu mươi mốt nghìn bốn trăm linh chín

95 027

Chín mươi lăm nghìn không trăm hai mươi bảy

Câu 2 trang 112 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

Đếm thêm 1, 10, 100 đơn vị rồi điền số còn thiếu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải:

a) 9 995; 9 996; 9 997; 9 998 ; 9 999 ; 10 000; 10 001; 10 002; 10 003

b) 35 760; 35 770; 35 780; 35 790; 35 800; 35 810; 35 820; 35 830

c) 68 400; 68 500; 68 600; 68 700; 68 800; 68 900; 69 000; 69 100

Câu 3 trang 112 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

>,<,=?
Phương pháp:

- Số có ít chữ số hơn thì có giá trị bé hơn.

- Các số có cùng số chữ số thì so sánh các cặp số cùng hàng lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Câu 4 trang 113 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Trong các con cá dưới đây, con cá nào nặng nhất, con cá nào nhẹ nhất?

Phương pháp:

So sánh số cân nặng của các con cá rồi trả lời theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải:

Cá voi xanh nặng nhất (90 000 kg); cá mái chèo nhẹ nhất (250 kg).

Câu 5 trang 113 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Bác An hỏi bác Ba Phi: “Năm nay, trang trại nhà bác có bao nhiêu con vịt?”.

Bác Ba Phi hóm hỉnh trả lời: “Bác tính nhé! Năm nay, số con vịt ở trong trại nhà tôi là số tròn chục lớn nhất có bốn chữ số khác nhau”.

Em hãy giúp bác An tìm số con vịt ở trang trại nhà bác Ba Phi năm nay.

Phương pháp:

Số tròn chục là số có chữ số hàng đơn vị bằng 0.

Em dựa vào các thông tin trong bài toán để tìm số con vịt nhà bác Ba Phi.

Lời giải:

Số tròn chục lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là 9870.

Vậy năm nay nhà bác Ba Phi có tất cả 9870 con vịt. 

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 113 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Dưới đây là số khẩu trang của bốn công ty may được trong một ngày.

  • Công ty Hồng Hà: 42 000 cái
  • Công ty Hòa Bình: 37 000 cái
  • Công ty Cửu Long: 28 000 cái
  • Công ty Thăng Long: 50 000 cái

a) Trong một ngày, công ty nào may được nhiều khẩu trang nhất, công ty nào may được ít khẩu trang nhất?

b) Sắp xếp các công ty trên theo thứ tự số khẩu trang may được trong một ngày từ nhiều nhất đến ít nhất.

Phương pháp:

a) So sánh số lượng khẩu trang của từng công ty rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

b) Dựa vào so sánh ở câu a, sắp xếp tên các công ty trên theo thứ tự số khẩu trang may được trong một ngày từ nhiều nhất đến ít nhất.

Lời giải:

a) Trong một ngày, công ty Thăng Long may được nhiều khẩu trang nhất với 50 000 cái; công ty Cửu Long may

được ít khẩu trang nhất với 28 000 cái.

b) Công ty Thăng Long > Công ty Hồng Hà > Công ty Hòa Bình > Công ty Cửu Long.

Câu 2 trang 113 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Viết mỗi số 8 327; 9 015; 25 468; 46 109; 62 340 thành tổng (theo mẫu).

Phương pháp:

Viết các số thành tổng của chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị theo mẫu.

Lời giải:

8 327 = 8 000 + 300 + 20 + 7

9 015 = 9 000 + 10 + 5

25 468 = 20 000 + 5 000 + 400 + 60 + 8

62 340 = 60 000 + 2 000 + 300 + 40

Câu 3 trang 114 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức.

Phương pháp:

Tính giá trị mỗi biểu thức rồi nối với kết quả tương ứng.

Lời giải:

30 000 + 4 000 + 500 = 34 500

80 000 + 800 + 10 + 9 = 80 819

7000 + 600 + 20 + 3 = 7623

90 000 + 500 + 2 = 90 502

Câu 4 trang 114 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

Dựa vào cách viết số thành tổng các chục nghìn, nghìn, tră, chục, đơn vị ta điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Câu 5 trang 114 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Em hãy cùng Nam tìm xem trường của Nam có bao nhiêu học sinh.

Phương pháp:

Dựa vào lời gợi ý của bạn Mai để tìm số học sinh của trường.

Lời giải:

Số tròn chục bé nhất có 4 chữ số khác nhau là 1230. 

Vậy trường của Nam có tất cả 1230 học sinh.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác