Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 4. Các số đến 100000

Giải bài 1, 2 trang 69 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 31. Diện tích của một hình. Bài 1 So sánh diện tích một số hình phẳng trong bộ đồ dùng học tập.

Bài 1 trang 69 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

So sánh diện tích một số hình phẳng trong bộ đồ dùng học tập.

Phương pháp: 

Sử dụng kiến thức: Hình A nằm hoàn toàn trong hình B thì diện tích hình A bé hơn diện tích hình B.

Trả lời:  

Học sinh tự thực hành.

Bài 2 trang 69 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Quan sát các hình dưới đây.

a) Mỗi hình gồm bao nhiêu ô vuông?

b) Lớn hơn, bé hơn hay bằng?

  • Diện tích hình B .?. diện tích hình A.
  • Diện tích hình A .?. diện tích hình B.
  • Diện tích hình B .?. diện tích hình C.

c) Tổng hay hiệu?

  • Diện tích hình A bằng .?. diện tích hai hình B và C.

Phương pháp:

a) Đếm số ô vuông ở mỗi hình.

b) Dựa vào câu a so sách diện tích các hình.

c) Dựa vào câu a so sách diện tích các hình rồi điền “Tổng hay hiệu” sao cho thích hợp.

Trả lời: 

a) Hình A có 16 ô vuông.

    Hình B có 8 ô vuông. 

    Hình C có 8 ô vuông. 

b) Diện tích hình B bé hơn diện tích hình A. 

Diện tích hình A lớn hơn diện tích hình C.

Diện tích hình B bằng diện tích hình C. 

c) Diện tích hình A bằng tổng diện tích hai hình B và C. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác