Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 9: Chu vi, diện tích một số hình phẳng

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 35, 36, 37 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 53 - Luyện tập chung. a) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 2 dm và chiều rộng 5 cm. b) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 1 m và chiều rộng 2 dm.

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 35 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

- Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

- Tìm độ dài cạnh hình vuông bằng cách lấy chu vi hình đó chia cho 4.

Lời giải:

Câu 2 trang 35 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 2 dm và chiều rộng 5 cm.

b) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 1 m và chiều rộng 2 dm.

Phương pháp:

- Đổi độ dài chiều dài hình chữ nhật về đơn vị đề-xi-mét.

- Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân với 2.

Lời giải:

b)

Bài giải

Đổi 1m = 10 dm

Chu vi hình chữ nhật là: 

(10 + 2) x 2 = 24 (cm)

Đáp số: 24 cm

Câu 3 trang 35 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Một viên gạch hình vuông có cạnh 30 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch như thế.

Phương pháp:

Bước 1: Tìm chiều dài hình chữ nhật = Độ dài cạnh hình vuông x 3

Bước 2: Tính chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân với 2.

Lời giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

30 x 3 = 90 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(30 + 90) x 2 = 240 (cm)

Đáp số: 240 cm

Câu 4 trang 35 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Người ta đóng cọc để rào các vườn hoa. Biết rằng hai cọc cạnh nhau cách nhau 1 m (như hình vẽ).

Bạn ong tìm đến vườn hoa có hàng rào dài nhất, bạn chuồn chuồn tìm đến vườn hoa có hàng rào ngắn nhất. Hỏi

mỗi bạn sẽ tìm đến vườn hoa nào?

Phương pháp:

Bước 1: Đếm số ô vuông để tìm độ dài cạnh của vườn hoa.

Bước 2: Tính chu vi mỗi vườn hoa.

Bước 3: So sánh chu vi mỗi vườn hoa rồi chỉ ra mỗi bạn sẽ tìm đến những vườn hoa nào.

Lời giải:

Cách 1:

Hàng rào dài nhất sẽ được rào ở vườn hoa rộng nhất nên bạn ong sẽ tìm đến vườn hoa màu đỏ. Hàng rào ngắn

nhất được rào ở vườn hoa ngắn nhất nên bạn chuồn chuồn sẽ tìm đến vườn hoa màu vàng.

Cách 2:

Đếm số ô vuông trên mỗi hàng rào để tính độ dài các cạnh của hàng rào.

+ Hàng rào trồng hoa màu vàng là hình chữ nhật có độ dài các cạnh là: 3 cm và 4 cm

Chu vi hàng rào là:

(3 + 4) x 2 = 14 (cm)

+ Hàng rào trồng hoa màu hồng là hình vuông có độ dài các cạnh là: 4 cm và 4 cm.

Chu vi hàng rào là:

4 x 4 = 16 (cm)

+ Hàng rào trồng hoa màu đỏ là hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 4 cm và 5 cm.

Chu vi hàng rào là:

 (4 + 5) x 2 = 18 (cm)

Vì 12 < 14 < 18 nên bạn ong tìm đến hàng rào màu đỏ, bạn chuồn chuồn tìm đến hàng rào màu vàng.

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 36 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Tính diện tích hình vuông có cạnh 9 cm.

b) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 9 cm và chiều rộng 6 cm.

Phương pháp:

- Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính số đó.

- Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Lời giải:

a) 

Diện tích hình vuông có cạnh bằng 9cm là:

9 x 9 = 81 (cm²)

b)   

Diện tích hình chữ nhật là:

9 x 6 = 54 (cm²)

Đáp số: a) 81 cm²; b) 54 cm²

Câu 2 trang 36 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Phương pháp:

- Tìm chiều dài của hình chữ nhật = Độ dài chiều rộng x 2

- Tìm diện tích của hình chữ nhật = Chiều dài x chiều rộng

Lời giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

6 x 2 = 12 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

6 x 12 = 72 (cm²)

Đáp số: 72 cm²

Câu 3 trang 36 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Việt cắt được các miếng bìa như hình dưới đây. Hai miếng bìa nào có diện tích bằng nhau?

Phương pháp:

Đếm số ô vuông của các hình rồi so sánh.

Lời giải:

Miếng bìa A gồm 21 ô vuông, miếng bìa B gồm 23 ô vuông, miếng bìa C gồm 23 ô vuông. Vậy miếng bìa B và C

có diện tích bằng nhau.

Câu 4 trang 36 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Một võ đài hình vuông có chu vi 36cm. Tính diện tích của võ đài đó.

Phương pháp:

- Tìm độ dài cạnh võ đài hình vuông = Chu vi hình vuông : 4

- Tính diện tích của võ đài hình vuông bằng độ dài cạnh nhân với chính nó.

Lời giải:

Độ dài cạnh võ đài hình vuông là:

36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích võ đài là:

9 x 9 = 81 (cm²)

Đáp số: 81 cm²

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 37 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Để sửa chữa một mảng nền nhà cần dùng 9 tấm gỗ lát sàn, mỗi tấm có dạng hình chữ nhật với chiều dài 45 cm

và chiều rộng 9 cm. Hỏi diện tích mảng nền nhà cần sửa chữa là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Phương pháp:

Bước 1: Diện tích của một tấm gỗ = Chiều dài x chiều rộng

Bước 2: Diện tích của mảng nền nhà cần sửa chữa = Diện tích của một tấm gỗ x 9

Lời giải:

Diện tích một tấm gỗ lát sàn là:

45 x 9 = 405 (cm²)

Diện tích mảng nền nhà cần sửa là:

405 x 9 = 3645 (cm²)

Đáp số: 3645 cm²

Câu 2 trang 37 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Hình H gồm hình chữ nhật ABCD và hình chữ nhật DMNP như hình bên

a) Tính diện tích mỗi hình hình chữ nhật có trong hình vẽ.

b) Tính diện tích hình H.

Phương pháp:

a) Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng (cùng đơn vị đo).

b) Diện tích hình H = diện tích hình chữ nhật ABCD + diện tích hình chữ nhật DMNP.

Lời giải:

a) 

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

8 x 6 = 48 (cm²)

Diện tích hình chữ nhật DMNP là:

7 x 10 = 70 (cm²)

b) 

Diện tích hình H   là:

48 + 70 = 118 (cm²)

Đáp số: a) 48 cm² ; 70 cm²

b) 118 cm²

Câu 3 trang 37 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Mai, Nam và Việt cắt được ba tờ giấy màu có kích thước như hình vẽ dưới đây. Biết tờ giấy màu của Nam có chu vi bằng tờ giấy màu của Việt nhưng có diện tích bé hơn. Em hãy xác định tờ giấy màu mà mỗi bạn đã cắt được.

Phương pháp:

- Tính chu vi, diện tích mỗi tờ giấy màu đã cắt được.

- Dựa theo yêu cầu đề bài tìm được tờ giấy màu của mỗi bạn.

Lời giải:

Chu vi tờ giấy màu xanh da trời là:

(4 + 6) x 2 = 20 (cm)

Diện tích tờ giấy màu xanh da trời là:

4 x 6 = 24 (cm²)

Chu vi tờ giấy màu xanh lá cây là:

(4 + 7) x 2 = 22 (cm)

Diện tích tờ giấy màu xanh lá cây là: 

4 x 7 = 28 (cm²)

Chu vi tờ giấy màu vàng là:

 (5 + 5) x 2 = 20 (cm)

Diện tích tờ giấy màu vàng là:

5 x 5 = 25 (cm²)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác