Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 9: Chu vi, diện tích một số hình phẳng

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 26, 27, 28, 29 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 51 - Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông. So sánh diện tích hình tam giác ABC với diện tích hình tam giác ADC.

* HOẠT ĐỘNG 1

Câu 1 trang 27 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

So sánh diện tích hình tam giác ABC với diện tích hình tam giác ADC.

Phương pháp:

Em quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải:

Vì hình tam giác ABC nằm trong hình tam giác ADC nên diện tích tam giác ABC nhỏ hơn diện tích tam giác ADC.

Câu 2 trang 27 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Hình con vật nào dưới đây có diện tích lớn hơn?

Phương pháp:

Bước 1: Đếm số ô vuông của hai hình rồi so sánh.

Bước 2: Hình nào được xếp bởi nhiều ô vuông hơn thì có diện tích lớn hơn.

Lời giải:

Con voi màu vàng gồm 29 ô vuông. 

Con cá màu xanh gồm 28 ô vuông. 

Vậy diện tích hình con voi lớn hơn diện tích hình con cá.

Câu 3 trang 27 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

So sánh diện tích hình A với diện tích hình B.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải:

Hình A gồm 4 ô vuông, hình B gồm 4 ô vuông. 

Vậy diện tích hình A và hình B bằng nhau.

* HOẠT ĐỘNG 2

Câu 1 trang 28 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Phương pháp:

- Đọc số rồi đọc đơn vị đo xăng-ti-mét vuông.

- Xăng-ti-mét vuông được viết tắt là cm2 

Lời giải:

Câu 2 trang 29 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

a) Hình con sâu gồm ? ô vuông 1cm2

    Diện tích hình con sâu bằng ? cm2

b) Hình con hươu cao cổ gồm ? ô vuông 1cm2

    Diện tích hình con hươu cao cổ bằng ? cm2 

Phương pháp:

Em đếm số ô vuông 1cm2 trong mỗi hình từ đó xác định diện tích của hình đó.

Lời giải:

a) Hình con sâu gồm 4 ô vuông 1 cm2.

Diện tích hình con sâu bằng 4 cm2.

b) Hình con hươu cao cổ gồm 9 ô vuông 1 cm2.

Diện tích hình con hươu cao cổ bằng 9 cm2.

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 29 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính (theo mẫu).

Phương pháp:

Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm đơn vị xăng-ti-mét vuông vào sau kết quả.

Lời giải:

a)                       

37 cm2 + 25 cm2 = 62 cm2

50 cm2 – 12 cm2 = 38 cm2

b) 

15 cm2 x 4 = 60 cm2

56 cm2 : 7 = 8 cm2

Câu 2 trang 29 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Cánh diều màu đỏ có diện tích 900 cm2. Cánh diều màu vàng có diện tích 880 cm2. Hỏi diện tích cánh diều màu đỏ hơn diện tích cánh diều màu vàng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Phương pháp:

Để tìm đáp án ta lấy diện tích cánh diều màu đỏ - diện tích cánh diều màu vàng.

Lời giải:

Diện tích cánh diều màu đỏ hơn diện tích cánh diều màu vàng số xăng – ti – mét vuông là:

900 – 880 = 20 (cm2)

Đáp số: 20 cm2 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác