Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 9: Chu vi, diện tích một số hình phẳng

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 23, 24, 25 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 50 - Chu vi hình tam giác ,hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: a) 7 cm, 10 cm và 14 cm. b) 20 dm, 30 dm và 40 dm. c) 15 dm, 20 dm và 15 dm.

* HOẠT ĐỘNG 1

Câu 1 trang 22 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

a) 7 cm, 10 cm và 14 cm.

b) 20 dm, 30 dm và 40 dm.

c) 15 dm, 20 dm và 15 dm.

Phương pháp:

Chu vi hình tam giác là tổng độ dài ba cạnh của hình tam giác (cùng đơn vị đo).

Lời giải:

b) Chu vi hình tam giác là: 

20 + 30 + 40 = 90 (dm)

Đáp số: 90 dm

c)Chu vi hình tam giác là: 

15 + 20 + 15 = 50 (dm)

Đáp số: 50 dm

Câu 2 trang 22 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:

a) 3 dm, 4 dm, 5 dm và 6 dm.

b) 10 cm, 15 cm, 10 cm và 15 cm.

Phương pháp:

Chu vi hình tứ giác là tổng độ dài bốn cạnh của hình tứ giác (cùng đơn vị đo).

Lời giải:

a) Chu vi hình tứ giác là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm)

Đáp số: 18 dm

b) Chu vi hình tứ giác là:

10 + 15 + 10 + 15 = 50 (cm)

Đáp số: 50 cm

Câu 3 trang 22 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Rô-bốt dùng đèn nháy để trang trí thuyền như hình vẽ. Hỏi chiều dài đoạn dây đèn nháy là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp:

- Quan sát tranh ta thấy, cái thuyền hình tứ giác. Để tính chiều dài đoạn dây đèn nháy ta tính chu vi hình tứ giác.

- Chu vi hình tứ giác là tổng độ dài bốn cạnh của hình tứ giác (cùng đơn vị đo).

Lời giải:

Chiều dài đèn nháy có độ dài là:

25 + 25 + 60 + 40 = 150 (cm)

Đáp số: 150 cm

* HOẠT ĐỘNG 2

Câu 1 trang 24 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Lời giải:

Câu 2 trang 24 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính chu vi hình chữ nhật có:

a) Chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm.

b) Chiều dài 8 m, chiều rộng 2 m.

c) Chiều dài 15 dm, chiều rộng 10 dm.

Phương pháp:

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Lời giải:

b) Chu vi hình chữ nhật là: 

(8 + 2) x 2 = 20 (cm)

Đáp số: 20 cm

c) Chu vi hình chữ nhật là: 

(15 + 10) x 2 = 50 (dm)

Đáp số: 50 dm

Câu 3 trang 24 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đố em biết, Nam cần dùng bao nhiêu que tính để xếp thành một hình vuông có cạnh gồm 3 que tính như hình vẽ trên?

Phương pháp:

Số que tính để xếp thành một hình vuông =  Số que tính để xếp thành một cạnh hình vuông x 4

Lời giải:

1 cạnh hình vuông gồm 3 que tính.

Hình vuông có 4 cạnh nên số que tính Nam cần dùng là:

3 x 4 = 12 (que tính)

Đáp số: 12 que tính

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 25 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Chọn chu vi của mỗi hình.

Phương pháp:

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

- Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật màu hồng là: 

(5 + 8) x 2 = 26 (cm)

Chu vi hình vuông là:

7 x 4 = 28 (cm)

Chu vi hình chữ nhật màu xanh là: 

(5 + 10) x 2 = 30 (cm)

Em nối như hình vẽ:

Câu 2 trang 25 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Theo em, Việt tính đúng hay sai?

Phương pháp:

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Lời giải:

Vì chiều rộng và chiều dài không cùng đơn vị đo. Muốn tính chu vi ta phải đổi độ dài các cạnh về cùng một đơn

vị. Vậy bạn Việt tính sai.

Cách tính đúng: 

Đổi: 1m = 100 cm

Chu vi chiếc bàn là:

(40 + 100) x 2 = 280 (cm)

Đáp số: 280 cm

Câu 3 trang 25 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Bác nông dân làm hàng rào quanh một vườn rau có dạng hình chữ nhật với chiều dài 9 m, chiều rộng 5 m. Bác có để cổng vào 2 m. Hỏi hàng rào dài bao nhiêu mét?

Phương pháp:

Bước 1: Tính chu vi hình chữ nhật = (Chiều dài + chiều rộng) x 2 (cùng số đo đơn vị).

Bước 2: Chu vi – cổng vào = chiều dài hàng rào

Lời giải:

Chu vi vườn rau hình chữ nhật là:

(9 + 5) x 2 = 28 (m)

Độ dài của hàng rào là:

28 – 2 = 26 (m)

Đáp số: 26m

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác