Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9, 10 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 2. Ôn tập phép cộng, phép trừ - Chân trời sáng tạo. Bài 3 Đội văn nghệ trường em có 27 bạn nữ và 15 bạn nam. Hỏi đội văn nghệ trường em có bao nhiêu bạn?

Bài 1 trang 9 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

a) 204 + 523 

b) 61 + 829

c) 347 - 80 

Phương pháp:

Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau

Bước 2: Tính từ phải qua trái

Trả lời:

Bài 2 trang 9 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính

a) 15 + 6 + 5                            b) 18 + 12 + 17                       29 + 5 + 6

Phương pháp:

Thực hiện tính từ trái sang phải.

Trả lời:

a) 15 + 6 + 5 = 21 + 5

                     = 26

b) 18 + 12 + 17 = 30 + 17

                         = 47

c) 29 + 5 + 6 = 34 + 6

                     = 40

Bài 3 trang 9 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đội văn nghệ trường em có 27 bạn nữ và 15 bạn nam. Hỏi đội văn nghệ trường em có bao nhiêu bạn?

Phương pháp:

Để tính được đội văn nghệ trường có bao nhiêu học sinh ta lấy số học nữ cộng với số học sinh nam.

Trả lời:

Đội văn nghệ trường em có tất cả số bạn là:

27 + 15 = 42 (bạn) 

Đáp số: 42 bạn

Bài 4 trang 10 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tổ 1 trồng được 18 cây, tổ 2 trồng được 25 cây. Hỏi tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 bao nhiêu cây?

Phương pháp:

Để tính được tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 bao nhiêu cây ta lấy số cây của tổ 2 trừ đi số cây của tổ 1

Trả lời:

Tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 số cây là:

25 – 18 = 7 (cây) 

Đáp số: 7 cây

Bài 5 trang 10 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Mỗi tóm tắt sau phù hợp với bài toán nào.

Phương pháp:

Bước 1: Đọc kĩ đề bài xác định xem đề bài đã cho thông tin nào và yêu cầu gì từ đó tóm tắt bài toán.

Bước 2: Chọn tóm tắt phù hợp với bài toán.

Trả lời:

*) Bài toán 1: Mai và Minh có tất cả 20 cái nhãn vở, trong đó Mai có 8 cái. Hỏi Minh có bao nhiêu cái nhãn vở?

Tóm tắt:

Có tất cả: 20 cái nhãn vở

Mai có: 8 cái nhãn vở

Hỏi: Minh có ? cái nhãn vở

Vậy tóm tắt B phù hợp với bài toán 1.

*) Bài toán 2: Mai có 20 cái khẩu trang. Minh có ít hơn Mai 8 cái. Hỏi Minh có bao nhiêu cái khẩu trang?

Tóm tắt:

Mai có: 20 cái nhãn vở

Minh ít hơn Mai: 8 cái nhãn vở

Hỏi: Minh có ? cái nhãn vở

Vậy tóm tắt A phù hợp với bài toán 2.

Thử thách trang 10 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Quan sát hình ảnh dưới đây, giúp bạn tìm câu trả lời:


Phương pháp:

Số tuổi của mẹ hiện nay = Số tuổi của con + Số tuổi mẹ nhiều hơn tuổi con

Trả lời:

Số tuổi của mẹ cháu bé là:

32 + 9 = 41 (tuổi) 

Vậy mẹ bé năm nay 41 tuổi. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác