Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1, 2 trang 13 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 5. Tìm số bị trừ, tìm số trừ. Bài 1 Tìm số bị trừ. a) .?. – 18 = 23

Bài 1 trang 13 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm số bị trừ.

a) .?. – 18 = 23                 b) .?. – 34 = 51 

Phương pháp: 

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Trả lời: 

a) Số bị trừ là: 

23 + 18 = 41

b) Số bị trừ là: 

51 + 34 = 85

Bài 2 trang 13 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm số trừ:

a) 26 – .?. = 19                 b) 72 – .?. = 40

Phương pháp: 

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Trả lời: 

a) Số trừ là: 

26 – 19 = 7

b) Số trừ là: 

72 – 40 = 32

Bài luyện tập 1 trang 13 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp: 

- Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Trả lời: 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác