Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1, 2 trang 11 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 3. Cộng nhẩm, trừ nhẩm. Bài 1 Tính nhẩm a) 21+ 8, 6 + 72.

Bài 1 trang 11 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm:

Phương pháp: 

Tách thành số tròn chục rồi cộng nhẩm.

Trả lời: 

a, 21 + 8 = 29

   6 + 72 = 78

b) 42 + 20 = 62

    80 + 15 = 95

c, 630 + 50 = 680

    10 + 470 = 480

Bài 2 trang 11 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

Phương pháp:

Tách số ra thành tròn chục rồi trừ nhẩm.

Trả lời:

a, 69 – 5 = 64

    18 – 7 = 11

b, 37 – 20 = 17

   92 – 10 = 82

c, 190 – 60 = 130

    840 – 40 = 800

Bài luyện tập 1 trang 11 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp: 

Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Trả lời:

a) 

750 – 200 = 550 

550 + 40 = 590

b) 

60 + 15 = 75 

75 – 70 = 5

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác