Trang chủ
Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1 trang 12 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 4. Tìm số hạng. Bài 1 Tìm số hạng chưa biết a) ..?.. + 15 = 42

Bài 1 trang 12 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm số hạng chưa biết.

Mẫu: ..?.. + 37 = 50 

 

a) ..?.. + 15 = 42

b) 61 + ..?.. = 83

c) 28 + ..?.. = 77

Phương pháp: 

Muốn tìm số hạng chưa biết ta tổng trừ đi số hạng đã biết.

Trả lời: 

a)

..?.. + 15 = 42

42 – 15 = 27

Vậy số hạng cần tìm là 27

b) 

61 + ..?.. = 83

83 – 61 = 22

Vậy số hạng cần tìm là 22

c) 

28 + ..?.. = 77

77 – 28 = 49

Vậy số hạng cần tìm là 49

Bài luyện tập 1 trang 12 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Giải bài toán theo tóm tắt sau

Tóm tắt

Cả nam và nữ: 35 bạn

Nữ:                   19 bạn

Nam:                ....? bạn     

Phương pháp:

Để tính được số bạn nam ta lấy tổng số bạn nam và nữ trừ đi số bạn nữ.

Trả lời:

Số bạn nam là:

35 – 19 = 16 (bạn) 

Đáp số: 16 bạn nam

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác