Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 13: Xem đồng hồ. Tháng - năm. Tiền Việt Nam

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 69 - Luyện tập chung. Buổi sáng, Mai và bố đến nhà để tặng bánh cho các bạn. Xem đồng hồ và cho biết Mai đến nhà mỗi bạn vào lúc nào?

* HOẠT ĐỘNG

Câu 1 trang 88 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Buổi sáng, Mai và bố đến nhà để tặng bánh cho các bạn. Xem đồng hồ và cho biết Mai đến nhà mỗi bạn vào lúc nào?

Phương pháp:

Xác định vị trí của kim giờ và kim phút rồi đọc giờ của mỗi đồng hồ. Khoảng cách giữa hai số liền nhau là 5 phút.

Lời giải:

Mai đến nhà bạn nam đối diện lúc 8 giờ 35 phút, hay 9 giờ kém 25 phút.

Mai đến nhà bạn nam bên cạnh lúc 8 giờ 45 phút, hay 9 giờ 15 phút.

Câu 2 trang 88 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Xem tờ lịch tháng 4 rồi trả lời câu hỏi.

a) Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 là thứ mấy?

b) Mỗi ngày, cây đậu thần kì của Rô-bốt đều có thêm một bông hoa. Vào thứ Bảy đầu tiên của tháng 4, trên cây có bốn bông hoa. Hỏi cây bắt đầu ra hoa vào ngày nào?

Phương pháp:

Quan sát tờ lịch tháng 4 rồi trả lời câu hỏi của đề bài.

Lời giải:

a) Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 là chủ nhật.

b) Cây bắt đầu ra hoa vào ngày thứ năm ngày 4 tháng 4.

Câu 3 trang 89 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Mai vừa mua một cái kẹo có giá như hình dưới đây:

Sau đó, Mai muốn trả lại cái kẹo để mua một gói bim bim, người bán hàng đồng ý. Như vậy, Mai phải đưa thêm cho người bán hàng 5 000 đồng.

Hỏi:

a) Giá của một cái kẹo là bao nhiêu tiền?

b) Giá của một gói bim bim là bao nhiêu tiền?

Phương pháp:

a) Quan sát tranh tìm ra giá tiền một cái kẹo

b) Giá tiền của một gói bim bim = giá tiền một cái kẹo + 5 000 đồng.

Lời giải:

a) Giá tiền một cái kẹo là 2 000 đồng.

b) Mai muốn trả lại cái kẹo để mua một gói bim bim, Mai phải đưa thêm cho người bán hàng 5 000 đồng.

Vậy giá tiền một gói bim bim là: 2 000 + 5 000 = 7 000 (đồng).

Đáp số: a) 2 000 đồng

             b) 7 000 đồng

Câu 4 trang 89 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

Áp dụng kiến thức: 1 giờ = 60 phút, 1 năm = 12 tháng.

Lời giải:

a) 2 giờ = 120 phút

b) 2 năm = 24 tháng

Câu 5 trang 89 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Hôm nay, Rô-bốt đi học bằng xe buýt. Quan sát rồi cho biết Rô-bốt đi từ nhà đến trường mất bao nhiêu phút và đi từ trường về nhà mất bao nhiêu phút.

Phương pháp:

Quan sát tranh và đọc giờ trên đồng hồ rồi tìm thời gian rô bốt đi đến trường và trở về nhà.

Lời giải:

Rô-bốt đi từ nhà đến trường mất 25 phút và đi từ trường về nhà mất 25 phút.

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 90 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Sáng thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: làm bài tập và sắp xếp giá sách. Hỏi Mai thực hiện hoạt động nào trước?

b) Chiều thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: gấp quần áo và làm bánh. Hỏi hoạt động nào diễn ra sau?

c) Tối thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: xem phim và đọc truyện. Hỏi hoạt động nào diễn ra trước?

Phương pháp:

Quan sát tranh và đọc giờ trên đồng hồ rồi xác định thời gian thích hợp với mỗi hoạt động.

Lời giải:

a) 

Mai làm bài tập lúc 9 giờ 10 phút.

Mai sắp xếp giá sách lúc 8 giờ 56 phút.

Hoạt động sắp xếp giá sách diễn ra trước.

b)

Mai gấp quần áo lúc 5 giờ 25 phút.

Mai làm bánh lúc 3 giờ 10 phút.

Hoạt động gấp quần áo diễn ra sau.

c) Tối thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: xem phim và đọc truyện. Hỏi hoạt động nào diễn ra trước?

Mai xem ti vi lúc 8 giờ 40 phút.

Mai đọc sách lúc 9 giờ 17 phút.

Hoạt động xem ti vi diễn ra trước.

Câu 2 trang 91 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Xem tờ lịch tháng 12 rồi trả lời các câu hỏi.

a) Rô-bốt học bóng rổ vào Chủ nhật hằng tuần. Hỏi trong tháng 12, Rô-bốt học bóng rổ vào những ngày nào?

b) Bắt đầu từ ngày 14 tháng 12, Mai học vẽ vào chiều thứ Bảy hằng tuần. Hỏi trong tháng 12, Mai có bao nhiêu buổi học vẽ?

Phương pháp:

Quan sát tờ lịch tháng 12 rồi trả lời câu hỏi của đề bài.

Lời giải:

a) Trong tháng 12, Rô-bốt học bóng rổ vào những ngày 1,8,15,22,29.

b) Trong tháng 12, Mai có bao 3 buổi học vẽ.

Câu 3 trang 91 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Nam có một số tiền như hình dưới đây. Nam đã dùng toàn bộ số tiền đó để mua ba cái bút chì giống nhau. Nếu Việt cũng mua một cái bút chì giống như Nam, thì Việt phải trả bao nhiêu tiền?

Phương pháp:

Bước 1: Tính số tiền 3 cây bút của Nam

Bước 2: Số tiền Việt phải trả = Số tiền 3 cây bút của Nam : 3

Lời giải:

Số tiền Nam có để mua 3 bút chì là: 9 000 đồng

Số tiền 1 bút chì là:

9 000 : 3 = 3 000 (đồng)

Việt phải trả số tiền là 3 000 đồng.

Câu 4 trang 91 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Chọn đồng hồ thích hợp thay vào ô có dấu “?”

Phương pháp:

Quan sát tranh rồi tìm ra đồng hồ thích hợp điền vào dấu “?”

Lời giải:

a)

Đồng hồ có dấu “?” chỉ thời gian 11 giờ 25 phút.

Chọn C.

b)

Đồng hồ có dấu “?” chỉ thời gian 11 giờ 35 phút.

Chọn D.

Câu 5 trang 92 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

Áp dụng kiến thức:

1 tuần = 7 ngày                      1 giờ = 60 phút;

1 năm = 12 tháng                   1 ngày = 24 giờ.

Lời giải:

a) 3 tuần = 21 ngày

b) 3 giờ = 180 phút

c) 3 năm = 36 tháng

d) 3 ngày = 72 giờ

* LUYỆN TẬP 

Câu 1 trang 92 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Chọn câu trả lời đúng.

a) Bây giờ là 11 giờ 20 phút, 10 phút nữa là đến giờ ăn trưa. Hỏi đồng hồ nào dưới đây chỉ giờ ăn trưa?

b) Bây giờ là 3 giờ 15 phút, các bạn đã ra chơi được 15 phút. Hỏi đồng hồ nào dưới đây chỉ lúc bắt đầu ra chơi?

Phương pháp:

Quan sát tranh rồi tìm ra đồng hồ chỉ thời gian thích hợp.

Lời giải:

a) Đồng hồ D

b) Đồng hồ B

Câu 1 trang 92 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

Áp dụng kiến thức:

1 giờ = 60 phút                       1 tuần = 7 ngày

1 năm = 14 tháng                   1 ngày = 24 giờ

Lời giải:

a) 1 giờ 30 phút = 90 phút

b) 1 tuần 3 ngày = 10 ngày

c) 1 năm 6 tháng = 18 tháng

d) 1 ngày 6 giờ = 30 giờ

Câu 3 trang 93 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

a) Hiện nay Mi đã được 6 năm 3 tháng tuổi. Hỏi sau bao nhiêu tháng nữa thì Mi tròn 7 tuổi?

b) Mai, Việt và Nam được sinh ra cùng năm nhưng khác tháng. Biết Việt được sinh ra vào tháng 1, Mai được sinh ra sau Việt 3 tháng và trước Nam 8 tháng. Hỏi Nam được sinh ra vào tháng mấy?

Phương pháp:

Dựa vào kiến thức tháng – năm trả lời được yêu cầu đề bài.

Lời giải:

a) 7 năm = 6 năm + 1 năm = 6 năm + 12 tháng

Sau 9 tháng nữa thì Mi tròn 7 tuổi.

b) Mai sinh tháng 4.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác