Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 12: Cộng, trừ trong phạm vi 100 000

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 76 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 65 - Luyện tập chung. 4. Một cửa hàng có 16 500 lít xăng, cửa hàng nhập thêm về 9 000 lít xăng. Hỏi sau khi bán đi 17 350 lít xăng, cửa hàng đó còn lại bao nhiêu lít xăng?

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 76 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính nhẩm.

Phương pháp:

- Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải:

30 000 + 6 000 – 20 000 = 36 000 – 20 000 = 16 000

80 000 – (40 000 + 10 000) = 80 000 – 50 000 = 30 000

18 000 – 9 000 + 40 000 = 9 000 + 40 000 = 49 000

70 000 – (60 000 – 30 000) = 70 000 – 30 000 = 40 000

Câu 2 trang 76 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đ, S?

Phương pháp:

Bước 1: Kiểm tra cách đặt tính rồi tính:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

 Bước 2: Nếu đúng ghi Đ, sai ghi S.

Lời giải:

Câu 3 trang 76 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

- Đặt tính: Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép cộng, phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 4 trang 76 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Một cửa hàng có 16 500 lít xăng, cửa hàng nhập thêm về 9 000 lít xăng. Hỏi sau khi bán đi 17 350 lít xăng, cửa hàng đó còn lại bao nhiêu lít xăng?

Phương pháp:

Bước 1: Tính số lít xăng cửa hàng có sau khi nhập thêm 9 000 lít xăng.

Bước 2: Tính số lít xăng còn lại khi bán đi 17 350 lít xăng

Lời giải:

Sau khi nhập thêm về, cửa hàng có số lít xăng là:

16 500 + 9 000 = 25 500 (l)

Sau khi bán đi 17 350 l, cửa hàng còn lại số lít xăng là:

25 500 – 17 350 = 8 150 (l)

Đáp số: 8 150 l xăng

Câu 5 trang 76 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức:

Phương pháp:

- Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 8 647 + 6 500 – 13 217 = 15 147 – 13 217 = 1930

b) 15 654 - (7460 + 2140) = 15 654 – 9600 = 6054

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác