Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1, 2, 3 trang 14 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 6. Ôn tập phép nhân. Bài 2 Viết phép nhân rồi tính số kẹo trong các đĩa.

Bài 1 trang 14 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a) 3 × 5 = 5 × .?.              b) .?. × 5 = 5 × 8

   7 × 2 = .?. × 7                2 × .?. =  4 × 2

Phương pháp: 

Dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5 để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Trả lời: 

a) 3 x 5 = 5 x 3                     b) 8 x 5 = 5 x 8

    7 x 2 = 2 x 7                         2 x 4 = 4 x 2

Bài 2 trang 14 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết phép nhân rồi tính số kẹo trong các đĩa.

Em nhận xét gì về kết quả của phép nhân có một thừa số bằng 0? 

Phương pháp: 

a, Quan sát hình ảnh ta thấy có 4 cái đĩa, mỗi đĩa có 2 cái kẹo do đó để tính số kẹo ta lấy 2 nhân 4

b, Quan sát hình ảnh ta thấy có 4 cái đĩa, mỗi đĩa có 0 cái kẹo do đó để tính số kẹo ta lấy 0 nhân 4

Trả lời: 

a) Số kẹo trong các đĩa là:

2 × 4 = 8 (cái) 

b) Số kẹo trong các đĩa là:

0 × 4 = 0 (cái) 

Kết quả của phép nhân có một thừa số bằng 0 thì bằng 0.

Bài 3 trang 14 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm:

Phương pháp: 

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5 đã học.

Trả lời: 

a, 2 x 3 = 6                         10 x 2 = 20

    6 x 2 = 12                        1 x 2 = 2                                              

b, 5 x 7 = 35                        5 x 8 = 40

    9 x 5 = 45                       1 x 5 = 5

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác