Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 82; bài 5 trang 83 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 53. Em làm được những gì. Bài 1 Chọn bộ ba số thích hợp để nói các phép tính trong các bảng nhân, chia đã học (theo mẫu)

Bài 1 trang 82 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chọn bộ ba số thích hợp để nói các phép tính trong các bảng nhân, chia đã học (theo mẫu).

Mẫu: 3, 18, 6

3 x 6 = 18       18 : 3 = 6

 6 x 3 = 18       18 : 6 = 3

Phương pháp:

Chọn bộ ba số trong hình vẽ rồi nêu các phép nhân, phép chia thích hợp.

Trả lời: 

*) Bộ ba số 6, 30, 5

6 x 5 = 30              5 x 6 = 30

30 : 6 = 5               30 : 5 = 6

*) Bộ ba số 21, 7, 3

7 x 3 = 21              3 x 7 = 21

21 : 7 = 3               21 : 3 = 7

*) Bộ ba số 8, 48, 6

8 x 6 = 48              6 x 8 = 48

48 : 8 = 6               48 : 6 = 8

*) Bộ ba số 4, 2, 8

4 x 2 = 8                2 x 4 = 8

8 : 4 = 2                 8 : 2 = 4

*) Bộ ba số 4, 28, 7

4 x 7 = 28              7 x 4 = 28

28 : 4 = 7               28 : 7 = 4

Bài 2 trang 82 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo 

Câu hỏi:

Đúng hay sai?

Phương pháp: 

Dựa vào cách đặt tính rồi tính để kết luận phép tính đúng, sai.

Trả lời:  

a) Đúng.

b) Sai.

c) Đúng. 

d) Sai.

Bài 3 trang 82 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp: 

- Để thêm 80 đơn vị ta lấy số đã cho cộng với 80.

- Để bớt 160 đơn vị ta lấy số đã cho trừ đi 160.

- Để gấp một số lên 5 lần ta lấy số đó nhân với 5.

- Để giảm một số đi 6 lần ta lấy số đó chia cho 6.

Trả lời:  

a) 220 + 80 = 300 

 300 : 6 = 50

b) 350 – 160 = 190 

190 x 5 = 950

Bài 4 trang 82 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chọn đồng hồ phù hợp với cách đọc.

Phương pháp: 

Quan sát thời gian trên mỗi đồng hồ và chọn đáp án thích hợp.

Trả lời:  

Bài 5 trang 83 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chọn ý trả lời đúng.

a, Đã tô \(\frac{1}{{4}}\) của hình nào?

b, Trong ba địa điểm sau, nơi lạnh nhất là:

c, O là trung điểm của đoạn thẳng:

Phương pháp:

a, Đếm số phần bằng nhau và số phần được tô màu để chọn đáp án thích hợp.

b, Quan sát nhiệt kế để xác định nhiệt độ từng địa phương rồi so sánh.

c, Quan sát hình vẽ để chọn đáp án thích hợp.

Trả lời: 

a) Hình C gồm 4 phần bằng nhau, tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu \(\frac{1}{{4}}\) của hình C.

Chọn C.

b) Hình A nhiệt độ ở Mẫu Sơn là 0oC.

Hình B nhiệt độ ở Bạch Mã là 4oC.

Hình C nhiệt độ ở Lâm Đồng là 12oC.

Chọn A.

c) Quan sát hình vẽ, em thấy: Điểm O nằm giữa hai điểm M và N; OM = ON nên điểm O là trung điểm của đoạn thẳng MN.

Chọn C. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác