Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Ôn tập học kỳ I

Giải bài 1, 2 trang 94 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 57. Ôn tập thống kê có thể, chắc chắn, không thể. bài 1 Thống kê các dụng cụ học tập.

Bài 1 trang 94 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Thống kê các dụng cụ học tập.

a) Thu thập

Dưới đây là một số dụng cụ vẽ tranh của bạn Lâm.

b) Phân loại

Có thể phân loại như sau:

Bút chì – bút sáp – Dụng cụ gọt bút chì – Cục tẩy (cục gôm).

c) Kiểm đếm

Đếm số dụng cụ mỗi loại

d) Biểu đồ tranh

So sánh số lượng các loại dụng cụ trên bằng cách sử dụng các từ:

- Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau, nhiều nhất, ít nhất.

- Gấp (bao nhiêu lần).

Phương pháp: 

Đếm số dụng cụ mỗi loại rồi so sánh.

Trả lời: 

a) Em quan sát hình vẽ, thấy các dụng cụ gồm: Bút chì, bút sáp, gọt bút chì, cục tẩy. 

b) Học sinh tự phân loại. 

c) Bút chì: 2 cái

Bút sáp: 12 cái

Gọt bút chì: 1 cái

Cục tẩy: 2 cái

d) 

Bút sáp nhiều hơn bút chì 10 cái.

Gọt bút chì ít hơn cục tẩy 1 cái.

Bút sáp gấp 6 lần bút chì.

Số bút chì và cục tẩy bằng nhau.

Bút sáp có nhiều nhất là 12 cái.

Gọt bút chì có ít nhất là 1 cái.

Chú ý: Học sinh có thể đặt những câu khác tương tự.

Bài 2 trang 94 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Có thể, chắc chắn hay không thể?

Ba hộp quà dưới đây đựng ba con thú bông khác nhau: mèo, chó, thỏ.

Dũng chọn một hộp quà bất kì. Hộp Dũng chọn:

a) ..?.. có xe đồ chơi.

b) ..?.. có một con thú bông.

c) ..?.. có thỏ bông.

Phương pháp: 

Lựa chọn cum từ có thể, chắc chắn hay không thể điền vào chỗ trống cho thích hợp.

Trả lời:  

a) Không thể có xe đồ chơi (vì không có hộp quà nào đựng xe đồ chơi).

b) Chắc chắn có một con thú bông (vì cả 3 hộp đều đựng thú bông).

c) Có thể có thỏ bông (vì 1 trong 3 hộp đựng thỏ bông).

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 18, 19 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1, 2 trang 18; bài 3, 4, 5, 6 trang 19 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 6. Em làm được những gì. Bài 5 Trong một đợt dịch bệnh, Nhà nước đã cung cấp lương thực cho các gia đình khó khăn ở một khu vực.

 • Giải Toán 3 trang 7, 8, 9 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1 trang 7; bài 2, 3 trang 8; bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 1. Chục nghìn. Đếm các thẻ số và cho biết có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị. Hình ảnh nào có số khối lập phương phù hợp với mỗi bảng?

 • Giải Toán 3 trang 10, 11 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1 trang 10; bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 2. Các số có bốn chữ số. Tìm các số còn thiếu rồi đọc các số trong bảng.

 • Giải Toán 3 trang 12, 13 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1, 2 trang 12; bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 3. So sánh các số có bốn chữ số. Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:. Quan sát bảng bên và cho biết: a) Hai ngọn núi Bạch Mã và Pu Ta Leng, ngọn núi nào cao hơn?

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác