Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Ôn tập học kỳ I

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang trang 92; bài 5, 6, 7 trang 93 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 56. Ôn tập hình học và đo lường. Bài 5 Đọc giờ bốn đồng hồ rồi cho biết đồng hồ thứ năm chỉ mấy giờ.

Bài 1 trang 92 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Quan sát các hình bên.

a, Gọi tên các hình.

b, Các hình nào có đúng 4 đỉnh, 4 cạnh?

c, Các hình nào có 12 cạnh, 6 mặt?

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi.

Trả lời: 

a) Các hình có bên hình vẽ là: Hình lập phương, hình vuông, hình chữ nhật, hình hộp chữ nhật, hình trụ, hình tam giác, hình tứ giác, hình tròn, hình cầu

b) Các hình có đúng 4 đỉnh, 4 cạnh: Hình vuông, hình chữ nhật và hình tứ giác 

c) Các hình có 12 cạnh, 6 mặt: Hình lập phương và hình hộp chữ nhật 

Bài 2 trang 92 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ hình

Bài 3 trang 92 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

..?.. dm = 1m           ..?.. cm = 1 dm             ..?.. mm = 1 cm

1 km = ..?.. m          1 m = ..?.. cm               1 m = ..?.. mm

Phương pháp:

Dựa vào mỗi liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài đã học để điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Trả lời: 

10 dm = 1m            10 cm = 1 dm               10 mm = 1 cm

1 km = 1000 m       1 m = 100 cm               1 m = 1000 mm

Bài 4 trang 92 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nên đo các chiều dài sau theo đơn vị nào (ki–lô–mét, mét, xăng–ti–mét, mi–li–mét)?

- Chiều dài sân bóng rổ.                     - Chiều cao của em.

- Chiều dài của con kiến.                    - Khoảng cách giữa hai thành phố.

Phương pháp:

Ước lượng chiều dài rồi lựa chọn đơn vị đo thích hợp.

Trả lời: 

Chiều dài sân bóng rổ: mét

Chiều dài của con kiến: mi-li-mét

Chiều cao của em: xăng-ti-mét

Khoảng cách giữa hai thành phố: ki-lô-mét

Bài 5 trang 93 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc giờ bốn đồng hồ rồi cho biết đồng hồ thứ năm chỉ mấy giờ.

Phương pháp: 

Đọc giờ trên mỗi đồng hồ rồi xác định khoảng thời gian giữa hai đồng hồ liên tiếp. Từ đó xác định thời gian ở đồng hồ thứ 5.

Trả lời:  

Em thấy đồng hồ liền sau hơn đồng hồ liền trước 5 phút.

Vậy đồng hồ thứ năm chỉ 3 giờ 2 phút.

Bài 6 trang 93 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế. Chọn nhiệt kế phù hợp với hình ảnh.

Phương pháp: 

Bước 1: Đọc nhiệt độ trên mỗi nhiệt kế

Bước 2: Chọn ảnh phù hợp cho mỗi nhiệt kế

Trả lời: 

Nhiệt kế A chỉ 36oC.

Nhiệt kế B chỉ 32oC.

Nhiệt kế C chỉ 26oC.

Nhiệt kế D chỉ 16oC.

Em nối: A - Hình 2; B - Hình 1; C - Hình 3; D - Hình 4

Bài 7 trang 93 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Em chọn một con vật dưới đây rồi xếp hình:

Phương pháp: 

Học sinh tự thực hành. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 94 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 94 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 57. Ôn tập thống kê có thể, chắc chắn, không thể. bài 1 Thống kê các dụng cụ học tập.

 • Giải Toán 3 trang 18, 19 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1, 2 trang 18; bài 3, 4, 5, 6 trang 19 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 6. Em làm được những gì. Bài 5 Trong một đợt dịch bệnh, Nhà nước đã cung cấp lương thực cho các gia đình khó khăn ở một khu vực.

 • Giải Toán 3 trang 7, 8, 9 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1 trang 7; bài 2, 3 trang 8; bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 1. Chục nghìn. Đếm các thẻ số và cho biết có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị. Hình ảnh nào có số khối lập phương phù hợp với mỗi bảng?

 • Giải Toán 3 trang 10, 11 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1 trang 10; bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 2. Các số có bốn chữ số. Tìm các số còn thiếu rồi đọc các số trong bảng.

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác