Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2 trang 81 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 52. Nhiệt độ - Đo nhiệt độ. Bài 1 Đọc rồi viết nhiệt độ (theo mẫu).

Bài 1 trang 81 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc rồi viết nhiệt độ (theo mẫu).

Phương pháp: 

Quan sát mức thủy ngân trên mỗi nhiệt kế rồi đọc nhiệt độ trong mỗi trường hợp trên.

Trả lời: 

a) 40 oC

b) 16 oC

Bài 2 trang 81 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đo nhiệt độ trong phòng học, ngoài phòng học.

Phương pháp: 

Học sinh thực hành đo nhiệt độ trong phòng học, ngoài phòng học.

Trả lời:  

Học sinh tự thực hành. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 82, 83 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 82; bài 5 trang 83 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 53. Em làm được những gì. Bài 1 Chọn bộ ba số thích hợp để nói các phép tính trong các bảng nhân, chia đã học (theo mẫu)

 • Giải Toán 3 trang 86, 87, 88 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3 trang 86; bài 4, 5 trang 87; bài 6 trang 88 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 54. Ôn tập các số trong phạm vi 1000. Bài 5 Số có hai chữ số, làm tròn đến hàng chục thì được số 30 là ..?..

 • Giải Toán 3 trang 89, 90, 91 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 89; bài 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 90; bài 10, 11 trang 91 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 55. Ôn tập các phép tính. Bài 9 Tính giá trị của biểu thức. a) 493 – 328 + 244

 • Giải Toán 3 trang 92, 93 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang trang 92; bài 5, 6, 7 trang 93 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 56. Ôn tập hình học và đo lường. Bài 5 Đọc giờ bốn đồng hồ rồi cho biết đồng hồ thứ năm chỉ mấy giờ.

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác