Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1 trang 79; bài 1 trang 80 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 51. Hình tròn. Bài 1 Câu nào đúng, câu nào sai? Trong một hình tròn: a, Chỉ có một bán kính và một đường kính.

Bài 1 trang 79 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nêu tên tâm, các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn sau.

Phương pháp: 

Quan sát hình rồi nêu tên tâm, bán kính, đường kính của mỗi hình tròn.

Trả lời:  

Hình tròn tâm S, bán kính ST, SK, SL, đường kính LT

Hình tròn tâm B, bán kính BG, BA, BC, đường kính AC

Hình tròn tâm D, bán kính DB, DC, DE, đường kính BC

Bài 1 trang 80 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Câu nào đúng, câu nào sai?

Trong một hình tròn:

a, Chỉ có một bán kính và một đường kính.

b, Có nhiều bán kính và nhiều đường kính.

c, Các đường kính dài bằng nhau.

d, Đường kính dài gấp 2 lần bán kính.

Phương pháp:

Trong đường tròn có nhiều bán kính và có nhiều đường kính, các đường kính bằng nhau và gấp đôi bán kính.

Trả lời: 

a, Sai

b, Đúng

c, Đúng

d, Đúng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác