Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2 trang 77; bài 1, 2 trang 78 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 50. Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. Bài 1 Câu nào đúng, câu nào sai? a, O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Bài 1 trang 77 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Quan sát hình vẽ bên.

a, Nêu ba điểm thẳng hàng. Trong ba điểm vừa nêu, điểm nào là điểm ở giữa hai điểm còn lại?

b, D có là trung điểm của đoạn thẳng CE không?

    G có là trung điểm của đoạn thẳng HE không?

Phương pháp:

Học sinh quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi

Trả lời: 

a) 3 điểm thẳng hàng là: 

- C, D, E. Điểm D ở giữa hai điểm C và E; 

-  E, G, H; Điểm G ở giữa hai điểm E và H; 

-  H, L, K: Điểm L ở giữa hai điểm H và K.

b) D là trung điểm là trung điểm của đoạn thẳng CE vì điểm D ở giữa hai điểm C và E; DC = DE 

G không phải là trung điểm của đoạn thẳng HE vì GE không bằng GH.

Bài 2 trang 77 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

a, Dưới đây là cách xác định trung điểm của một đoạn thẳng.

Giải thích tại sao N là trung điểm của đoạn thẳng ST.

b, Vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm.

Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB.

Phương pháp:

a, Để N là trung điểm của ST ta cần chỉ ra N là điểm ở giữa hai điểm S và T ; NS = NT

b, Lấy thước thẳng vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm rồi xác định trung điểm M.

Trả lời: 

a) N là trung điểm của đoạn thẳng ST vì điểm N nằm giữa 2 điểm S, T và NS = NT. 

b) Học sinh thực hành:

Bài 1 trang 78 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Câu nào đúng, câu nào sai?

a, O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b, M là trung điểm của đoạn thẳng CD.

c, K là điểm ở giữa hai điểm P và Q.

d, K là trung điểm của đoạn thẳng PQ.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi.

Trả lời: 

a) Vì điểm O nằm giữa hai điểm A, B và OA = OB nên điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Câu a) đúng.

b) Vì điểm M không nằm giữa hai điểm C, D nên điểm M không phải là trung điểm của đoạn thẳng CD.

Câu b) sai.

c) K là điểm ở giữa hai điểm P và Q.

Câu c) đúng.

d) Vì KP không bằng KQ nên K không phải là trung điểm của đoạn thẳng PQ. 

Câu d) sai.

Bài 2 trang 78 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Xác định vị trí các lều dưới đây.

Phương pháp:

Quan sát tranh, xác định trung điểm của các đoạn thẳng AD, BC, DC, AB, SU rồi xác định vị trí các lều.

Trả lời: 

a) Lều nâu tương ứng với điểm V; lều cam tương ứng với điểm T; lều vàng tương ứng với điểm U; lều hồng tương ứng với điểm S.

b) Lều đỏ tương ứng với điểm O. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác