Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2 trang 76 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 49. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Bài 1 Số chấm tròn màu đỏ gấp mấy lần số chấm tròn màu xanh?

Câu 1 trang 76 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số chấm tròn màu đỏ gấp mấy lần số chấm tròn màu xanh?

Phương pháp: 

Muốn tính số chấm tròn màu đỏ gấp mấy lần số chấm tròn màu xanh ta lấy số chấm tròn màu đỏ chia cho số chấm tròn màu xanh.

Trả lời:  

a) Có 7 chấm tròn màu đỏ, 1 chấm tròn màu xanh.

Thực hiện phép chia 7 : 1 = 7.

Số chấm tròn màu đỏ gấp 6 lần số chấm tròn màu xanh.

b) Có 6 chấm tròn màu đỏ, 2 chấm tròn màu xanh.

Thực hiện phép chia 6 : 2 = 3.

Số chấm tròn màu đỏ gấp 3 lần số chấm tròn màu xanh.

c) Có 6 chấm tròn màu đỏ, 3 chấm tròn màu xanh.

Thực hiện phép chia 6 : 3 = 2.

 Số chấm tròn màu đỏ gấp 2 lần số chấm tròn màu xanh.

Bài 1 trang 76 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số lớn gấp mấy lần số bé?

a) Số lớn: 24 giờ                                 b) Số lớn: 40 kg                                  c) Số lớn: 72 cm

   Số bé: 8 giờ                                         Số bé: 8 kg                                         Số bé: 9 cm

Phương pháp:

Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

Trả lời: 

a) 24 : 8 = 3 

Số lớn gấp 3 lần sồ bé.

b) 40 : 8 = 5

Số lớn gấp 5 lần số bé.

c) 72 : 9 = 8

Số lớn gấp 8 lần số bé.

Bài 2 trang 76 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Giải bài toán theo tóm tắt.

Phương pháp:

Muốn tìm tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con ta lấy tuổi mẹ chia cho tuổi con.

Trả lời: 

Tuổi mẹ gấp tuổi con số lần là:

36 : 9 = 4 (lần) 

Đáp số: 4 lần

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác