Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1 trang 71, bài 2 trang 72; bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 47. Xem đồng hồ. Bài 2 Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian ?

Bài 1 trang 71 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ?

Phương pháp: 

Quan sát tranh rồi viết thời gian trên mỗi đồng hồ theo mẫu.

Trả lời:  

Bài 2 trang 72 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Xoay kim đồng hồ để kim đồng hồ chỉ:

a, 3 giờ 21 phút        b, 7 giờ 54 phút     c, 11 giờ kém 18 phút

Phương pháp:

Em xoay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian đã cho ở đề bài

Trả lời: 

Bài 1 trang 72 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chọn đồng hồ phù hợp với cách đọc.

Phương pháp:

Quan sát tranh xác định thời gian trên mỗi đồng hồ rồi nối với cách đọc thích hợp.

Trả lời: 

Bài 2 trang 72 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian ?

Phương pháp: 

Quan sát tranh  đọc thời gian trên mỗi đồng hồ rồi nối với đồng hồ điện tử chỉ thời gian tương ứng.

Trả lời:  

Đồng hồ A chỉ 14 giờ 17 phút

Đồng hồ B chỉ 17 giờ 12 phút

Đồng hồ C chỉ 15 giờ 59 phút

Đồng hồ D chỉ 13 giờ 52 phút

Bài 3 trang 72 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Mừng xuân mới, trường em tổ chức thi vẽ với chủ đề  “Đất nước em”.

a) Chúng em bắt đầu vẽ lúc  giờ

b) Lớp 2a vẽ xong lúc  giờ … phút.

 Lớp 2b vẽ xong lúc … giờ … phút.

c) Thời gian lớp 2a vẽ nhanh hơn lớp 2b là … phút.

Phương pháp:

Quan sát thời gian trên mỗi đồng hồ rồi trả lời câu hỏi.

Trả lời: 

a, Chúng em bắt đầu vẽ lúc giờ.

b, Lớp 3A vẽ xong lúc 11 giờ 8 phút.

    Lớp 3B vẽ xong lúc 11 giờ 20 phút.

c, Thời gian lớp 3A vẽ nhanh hơn lớp 3B là 12 phút.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác