Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2 trang 69; bài 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 46. Em làm được những gì. Bài 3 Chọn ý trả lời đúng. a) Kết quả của phép nhân 141 x 7 là

Bài 1 trang 69 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

a) Hoàn thiện bảng nhân sau:

b, Cách sử dụng bảng nhân.

Sử dụng bảng để tính.

3 x 9            7 x 8            9 x 9                      

36 : 4           48 : 6           100 : 10

Phương pháp: 

Dựa vào bảng nhân để tìm kết quả các phép tính.

Trả lời:  

a)  

b) 

3 x 9 = 27           7 x 8 = 56         9 x 9 = 81

36 : 4 = 9            48 : 6 = 8         100 : 10 = 10

Bài 2 trang 69 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp: 

- Khối lượng gạo ở tất cả các bao = Khối lượng gạo trong mỗi bao x số bao

- Số bao gạo = Khối lượng gạo ở tất cả các bao : khối lượng gạo trong mỗi bao

- Khối lượng gạo trong mỗi bao = Khối lượng gạo ở tất cả các bao : số bao

Trả lời:  

Bài 3 trang 70 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chọn ý trả lời đúng.

a) Kết quả của phép nhân 141 x 7 là:

A. 787                          B. 887                          C. 987

b) Kết quả của phép chia 98 : 8 là:

A. 11 (dư 2)                 B. 12 (dư 2)                 C. 13

c) Số phần được tô màu của hình D viết là:

d) Quan sát các hình sau.

Số ngôi sao của hình thứ mười là:

A. 16                            B. 20                            C. 40

Phương pháp:

- Thực hiện phép nhân và phép chia.

- Đếm số phần bằng nhau và số phần đã tô màu rồi chọn đáp án thích hợp.

- Đếm số ngôi sao ở mỗi hình để xác định quy luật.

Trả lời: 

a) Câu đúng: C

b) Câu đúng: B

c) Câu đúng: B

d) Câu đúng: A

Bài 4 trang 70 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Chiều dài cơ thể voọc chà vá chân nâu được tính từ đỉnh đầu đến chót đuôi. Voọc chà vá chân nâu thường có chiều dài cơ thể gấp 2 lần chiều dài đuôi của chúng.

Nếu một con voọc chà vá chân nâu có đuôi dài 30 cm thì cơ thể con voọc đó dài khoảng ..?.. cm.

Phương pháp:

Để tính chiều dài cơ thể vooc chà vá chân nâu ta lấy chiều dài đuôi nhân với 2

Trả lời: 

Nếu một con vọoc chà vá chân nâu có đuôi dài 30 cm thì cơ thể con vọoc đó dài khoảng 60 cm. 

Bài 5 trang 70 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chuyển đổi đơn vị (theo mẫu)

Mẫu: 6 cm 8 mm = 68 mm

a) 1 cm 7 mm = .?. mm                                 b) 1 m 4 cm = .?. cm

    3 cm 2 mm = .?. mm                                      5 m 2 cm = .?. cm

 8 cm 6 mm = .?. mm                                      7 m 9 cm = .?. cm

Phương pháp:

Áp dụng cách đổi 1 cm = 10 mm     ;     1 m = 100 cm

Trả lời: 

a) 

- 1 cm = 10 mm

10 mm + 7 mm = 17 mm

- 3 cm = 30 mm

30 mm + 2 mm = 32 mm

- 8 cm = 80 mm

80 mm + 6 mm = 86 mm

b) 

- 1m = 100cm

100cm + 4cm = 104cm

- 5m = 500cm

500cm + 2cm = 502cm

- 7m = 700cm

700cm + 9cm = 709cm

Vui học trang 70 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Mỗi chú kiến nâu dài 6mm. Con sâu dài 2 cm 5 mm. 4 chú kiến nâu xếp nối đuôi thành một hàng dọc thì có dài hơn con sâu này không ?

Phương pháp: 

Bước 1: Đổi các chiều dài của con sâu về đơn vị mi-li-mét.

Bước 2: Tính độ dài 4 chú kiến nâu

Bước 3: So sánh và trả lời yêu cầu của đề bài.

Trả lời:  

4 chú kiến nâu xếp nối đuôi thành một hàng dọc thì chiều dài là:

4 x 6 = 24 (mm)

Đổi 2 cm 5 mm = 25 mm

Vậy con sâu dài 25 mm.

Vì 24 < 25 nên  4 chú kiến nâu xếp nối đuôi thành một hàng dọc thì không dài hơn con sâu.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác