Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2, 3 trang 68 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 45. Bảng chia 9. Bài 3 Một đàn gà Đông Tảo có 18 con gà mái. Số gà mái gấp 9 lần số gà trống. Đàn gà đó có ..?.. con gà trống.

Bài 1 trang 68 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm

27 : 9               63 : 9               36 : 9               81 : 9               9 : 9

18 : 9               45 : 9               54 : 9               72 : 9               0 : 9

Phương pháp:

Ta có vượn mắt kính có thể nhảy xa gấp 70 lần chiều dài thân nó.

Vậy một con vượn mắt kính có chiều dài thân là 9 cm, con vượn này có thể nhảy xa 630 cm (vì 9 x 70 = 630)

Trả lời: 

27 : 9 = 3             63 : 9 = 7              36 : 9 = 4             81 : 9 = 9             9 : 9 = 1

18 : 9 = 2             45 : 9 = 5             54 : 9 = 6              72 : 9 = 8             0 : 9 = 0

Bài 2 trang 68 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp: 

- Muốn gấp một số lên 9 lần ta lấy số đó nhân với 9.

- Muốn giảm một số đi 9 lần ta lấy số đó chia cho 9.

Trả lời: 

a) Gấp lên 9 lần, em lấy số đã cho nhân với 9.

b) Giảm đi 9 lần, em lấy số đã cho chia cho 9.

Bài 3 trang 68 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Một đàn gà Đông Tảo có 18 con gà mái. Số gà mái gấp 9 lần số gà trống. Đàn gà đó có ..?.. con gà trống.

Phương pháp:

Để tìm số gà trống ta lấy số gà mái chia cho 9.

Trả lời: 

Đàn gà đó có số con gà trống là:

18 : 9 = 2 (con gà)

Đáp số: 2 con gà trống

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác