Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2 trang 67 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 44. Bảng nhân 9. Bài 2 Đọc phép nhân trong bảng nhân 9 có tích là mỗi số dưới đây

Thực hành:

Bài 1 trang 67 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp: 

Ta thấy hai số liên tiếp hơn kém nhau 9 đơn vị.

Để điền số vào dấu hỏi chấm ta lấy số liền trước cộng thêm 9 đơn vị.

Trả lời:  

Em được dãy số: 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63; 72; 81; 90

Các số điền vào dấu ? theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là: 36; 45; 63; 81

Bài 2 trang 67 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc phép nhân trong bảng nhân 9 có tích là mỗi số dưới đây.

Phương pháp: 

Học sinh đọc các phép nhân trong bảng nhân 9 có tích là số đã cho ở đề bài.

Trả lời:  

27 là tích của 9 x 3

9 là tích của 9 x 1

18 là tích của 9 x 2

90 là tích của 9 x 10

72 là tích của 9 x 8

45 là tích của 9 x 5

81 là tích của 9 x 9

63 là tích của 9 x 7

54 là tích của 9 x 6

36 là tích của 6 x 6

Bài luyện tập 1 trang 67 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm

9 x 2                9 x 3                9 x 8                9 x 7                0 x 9

9 x 4                9 x 5                9 x 6                9 x 9                9 x 10

Phương pháp:

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 9

Trả lời: 

9 x 2 =18               9 x 3 = 27                9 x 8 = 72              9 x 7 = 63                0 x 9 = 0

9 x 4 =36               9 x 5 = 45               9 x 6 = 54               9 x 9 = 81                9 x 10 = 90

Khám phá trang 67 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Vượn mắt kính là loài vượn nhỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, vượn mắt kính có thể nhảy xa gấp 70 lần chiều dài thân nó.

Một con vượn mắt kính có chiều dài thân là 9 cm, con vượn này có thể nhảy xa ..?.. cm.

Phương pháp:

Số cm con vượn có thể nhảy qua = Chiều dài thân con vượn x 70

Trả lời: 

Vượn mắt kính có thể nhảy xa gấp 70 lần chiều dài thân nó. Chiều dài thân của con vượn mắt kính là 9 cm.

Con vượn này có thể nhảy xa:

9 × 70 = 630 (cm)

Đáp số: 630cm

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác