Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1 trang 66 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 43. Giảm một số đi một số lần. Khám phá: Khi gieo mạ và cấy lúa bằng máy, một bác nông dân nhận thấy khối lượng lúa giống giảm được một nửa so với gieo cấy bằng tay.

Bài 1 trang 66 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Lấy  theo yêu cầu rồi nói (theo mẫu).

Phương pháp: 

Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Trả lời:  

Số lập phương lúc đầu: 18 khối

Giảm đi 2 lần: 9 khối (thực hiện phép chia 18 : 2 = 9)

Giảm đi 3 lần: 6 khối (thực hiện phép chia 18 : 3 = 6)

Khám phá trang 66 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Khi gieo mạ và cấy lúa bằng máy, một bác nông dân nhận thấy khối lượng lúa giống giảm được một nửa so với gieo cấy bằng tay. Dưới đây là khối lượng lúa giống gieo cấy bằng tay, bằng máy và khối lượng lúa giống tiết kiệm được.

Số?

Phương pháp:

Khối lượng lúa giống gieo cấy bằng máy = Khối lượng lúa giống cấy bằng tay chia : 2

Khối lượng lúa giống tiết kiệm = Khối lượng lua giống gieo cấy bằng tay - Khối lượng lúa giống gieo cấy bằng máy

Trả lời: 

Khối lượng lúa giống gieo cấy bằng máy là 86 : 2 = 43 (kg)

Khối lượng lúa giống tiết kiệm được là 86 – 43 = 43 (kg)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác