Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2, 3 trang 65 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 42. Bảng chia 8. Bài 2 Đặt tính rồi tính: a, 57 : 8

Bài 1 trang 65 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

24 : 8                           56 : 8                           64 : 8                           48 : 8               0 : 8

16 : 8                           32 : 8                           40 : 8                           72 : 8               80 : 8

Phương pháp:

Tính nhẩm dựa vào bảng chia 8

Trả lời: 

24 : 8 = 3                 56 : 8 = 7                          64 : 8 = 8                 48 : 8 = 6              0 : 8 = 0

16 : 8 = 2                 32 : 8 = 4                          40 : 8 = 5                 72 : 8 = 9             80 : 8 = 10

Bài 2 trang 65 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a, 57 : 8                         b, 89 : 8                   c, 70 : 8

Phương pháp:

Bước 1: Đặt tính

Bước 2: Thực hiện chia theo thứ tự từ trái qua phải

Trả lời: 

Bài 3 trang 65 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Quan sát hình ảnh bánh chưng.

a,  Cái bánh chưng này được chia thành ..?.. miếng bằng nhau.

b, Thoa ăn một miếng, vậy Thoa đã ăn \(\frac{1}{{?}}\) cái bánh.

Phương pháp:

Đếm số phần bằng nhau của chiếc bánh chưng, từ đó trả lời câu hỏi ở đề bài.

Trả lời: 

a) Quan sát hình ảnh bánh chưng, em được có 8 phần bằng nhau.

Số điền vào dấu ? là 8.

b, Thoa ăn một miếng, vậy Thoa đã ăn \(\frac{1}{{8}}\) cái bánh.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 66 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 66 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 43. Giảm một số đi một số lần. Khám phá: Khi gieo mạ và cấy lúa bằng máy, một bác nông dân nhận thấy khối lượng lúa giống giảm được một nửa so với gieo cấy bằng tay.

 • Giải Toán 3 trang 67 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 67 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 44. Bảng nhân 9. Bài 2 Đọc phép nhân trong bảng nhân 9 có tích là mỗi số dưới đây

 • Giải Toán 3 trang 68 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3 trang 68 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 45. Bảng chia 9. Bài 3 Một đàn gà Đông Tảo có 18 con gà mái. Số gà mái gấp 9 lần số gà trống. Đàn gà đó có ..?.. con gà trống.

 • Giải Toán 3 trang 69, 70 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 69; bài 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 46. Em làm được những gì. Bài 3 Chọn ý trả lời đúng. a) Kết quả của phép nhân 141 x 7 là

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác