Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2 trang 64 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 41. Bảng nhân 8. Bài 2 Mỗi chiếc xe có 18 bánh xe. Hỏi 8 chiếc xe như thế có bao nhiêu bánh xe ?

Câu 1 trang 64 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp: 

Ta thấy hai số liền tiếp hơn kém nhau 8 đơn vị.

Để điền số vào dấu hỏi chấm ta lấy số liền trước cộng thêm 8 đơn vị.

Trả lời:  

Em được dãy số: 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72; 80

Các số điền vào dấu ? theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là: 32; 40; 56; 72

Câu 2 trang 64 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc phép nhân trong bảng nhân 8 có tích là mỗi số dưới đây:

Phương pháp: 

Em đọc phép nhân có tích là các số đã cho ở đề bài dựa vào bảng nhân 8.

Trả lời:  

16 là tích của 8 x 2        

40 là tích của 8 x 5 

8 là tích của 8 x 1          

32 là tích của 8 x 4

64 là tích của 8 x 8

24 là tích của 8 x 3       

56 là tích của 8 x 7 

80 là tích của 8 x 10     

48 là tích của 8 x 6

72 là tích của 8 x 9

Luyện Tập:

Bài 1 trang 64 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

8 x 3           8 x 7          8 x 5          8 x 4        8 x 0

8 x 2           8 x 8          8 x 9          8 x 6        8 x 10

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 8.

Trả lời: 

8 x 3 = 24          8 x 7 = 56           8 x 5 = 40             8 x 4 = 32              8 x 0 = 0

8 x 2 = 16          8 x 8 = 64           8 x 9 = 72             8 x 6 = 48              8 x 10 = 80

Bài 2 trang 64 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Mỗi chiếc xe có 18 bánh xe. Hỏi 8 chiếc xe như thế có bao nhiêu bánh xe ?

Phương pháp: 

Số bánh xe của 8 chiếc xe = Số bánh xe của một xe x 8

Trả lời:  

8 chiếc xe như thế có số bánh xe là:

8 x 18 = 144 (bánh)

                    Đáp số: 144 bánh xe

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác