Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 40. Bảng chia 7. Bài 3 Bà chia 14 kg vải thiều thành 7 phần nặng như nhau. Hỏi mỗi phần vải thiều nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 1 trang 63 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm

14 : 7                 35 : 7                  49 : 7                    63 : 7               7 : 7

28 : 7                 56 : 7                  42 : 7                    70 : 7               0 : 7

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 7

Trả lời: 

14 : 7 = 2               35 : 7 = 5               49 : 7 = 7                 63 : 7 = 9              7 : 7 = 1

28 : 7 = 4               56 : 7 = 8               42 : 7 = 6                 70 : 7 = 10            0 : 7 = 0

Bài 2 trang 63 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

a) 84 : 7                             b)  37 : 7                                 c)  61 : 7

Phương pháp:

Bước 1: Đặt tính

Bước 2: Thực hiên chia theo thứ tự từ trái sang phải

Trả lời: 

Bài 3 trang 63 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Bà chia 14 kg vải thiều thành 7 phần nặng như nhau. Hỏi mỗi phần vải thiều nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp:

Muốn tìm số ki-lô-gam của mỗi phần vải thiều ta lấy số kg vải thiều có tất cả chia cho số phần.

Trả lời: 

Mỗi phần vải thiều nặng số ki-lô-gam là:

14 : 7 = 2 (kg)

                      Đáp số: 2 kg

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác