Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2, 3 trang 62 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 39. Bảng nhân 7. Bài 3 Một khu vui chơi thiếu nhi có 7 xe hai bánh, số xe ba bánh gấp 3 lần số xe hai bánh. Hỏi khu vui chơi đó có bao nhiêu xe ba bánh?

Thực Hành:

Câu 1 trang 62 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp: 

Đếm thêm 7 đơn vị rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Trả lời:  

Em được dãy số: 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70

Các số điền vào dấu ? theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là: 28; 35; 49; 63

Câu 2 trang 62 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc phép nhân trong bảng nhân 7 có tích là mỗi số dưới đây.

Trả lời:  

42 là tích của 7 x 6

21 là tích của 7 x 3

14 là tích của 7 x 2

28 là tích của 7 x 4 

49 là tích của 7 x 7

7 là tích của 7 x 1

56 là tích của 7 x 8

35 là tích của 7 x 5

63 là tích của 7 x 9

70 là tích của 7 x 10

Luyện Tập:

Bài 1 trang 62 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

7 x 2                            7 x 6                            7 x 5                            7 x 8                7 x 0

7 x 4                            7 x 7                            7 x 9                            7 x 3                7 x 10

Phương pháp:

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 7.

Trả lời: 

7 x 2 = 14                  7 x 6 = 42              7 x 5 = 35                  7  x 8 = 56               7 x 0 = 0

7 x 4 = 28                  7 x 7 = 49              7 x 9  = 63                  7 x 3 = 21               7 x 10 = 70

Bài 2 trang 62 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

Để tìm số ngày ta lấy số tuần nhân với 7.

Trả lời: 

Số tuần

1

2

5

7

10

Số ngày

7

14

35

49

70

Bài 3 trang 62 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một khu vui chơi thiếu nhi có 7 xe hai bánh, số xe ba bánh gấp 3 lần số xe hai bánh. Hỏi khu vui chơi đó có bao nhiêu xe ba bánh?

Phương pháp: 

Để tìm số xe ba bánh ta lấy số xe hai bánh nhân với 3.

Trả lời:  

Khu vui chơi có số xe ba bánh là:

7 x 3 = 21 (xe) 

                     Đáp số: 21 xe ba bánh

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác