Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1 trang 61 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 38. Gấp một số lên một số lần. Bài 1 Thanh sắt sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh dài gấp 3 lần thanh sắt sơn màu đỏ.

Câu 1 trang 61 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nhóm ba bạn lấy các khối lập phương theo yêu cầu.

Bạn Nga lấy 3 khối lập phương.

Bạn Hà lấy gấp 2 lần số khối lập phương của bạn Nga.

Bạn Việt lấy gấp 3 lần số khối lập phương của bạn Nga.

Phương pháp:

Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Trả lời: 

Bạn Hà lấy số khối lập phương là: 

3 x 2 = 6 (khối lập phương) 

Bạn Việt lấy số khối lập phương là: 

3 x 3 = 9 (khối lập phương)

Bài 1 trang 61 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Thanh sắt sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh dài gấp 3 lần thanh sắt sơn màu đỏ. Hỏi cả hai thanh sắt dài bao nhiêu xăng- ti- mét?

Phương pháp: 

Bước 1: Tìm độ dài thanh sắt màu xanh = Độ dài thanh sắt màu đỏ x 3

Bước 2: Tìm tổng độ dài cả hai thanh sắt.

Trả lời: 

Thanh sắt sơn màu xanh dài là:

30 x 3 = 90 (cm) 

Cả hai thanh sắt dài là:

90 + 30 = 120 (cm)

                 Đáp số: 120 cm

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác