Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2, 3 trang 60 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 37. Bảng chia 6. Bài 3 Đã tô màu một phần mấy mỗi hình?

Bài 1 trang 60 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm. 

12 : 6                       30 : 6                           6 : 6                      48 : 6                        0 : 6

24 : 6                       42 : 6                           36 : 6                    54 : 6                        60 : 6

Phương pháp: 

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng chia 6.

Trả lời:  

12 : 6 = 2                30 : 6 = 5               6 : 6 = 1                       48 : 6 = 8                     0 : 6 = 0

24 : 6 = 4                42 : 6 = 7               36 : 6 = 6                     54 : 6 = 9                     60 : 6 = 10

Bài 2 trang 60 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Trả lời: 

a) 48 : 6 = 8         54 : 6 = 9                     b) 30 : 6 = 5                 0 : 6 = 0

    36 : 6 = 6         42 : 6 = 7                         30 : 5 = 6                  6 : 6 = 1

Bài 3 trang 60 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đã tô màu một phần mấy mỗi hình?

Phương pháp: 

Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu.

Bước 2: Kết luận đã tô màu một phần mấy mỗi hình.

Trả lời:  

Hình A được chia làm 4 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Đã tô màu \(\frac{1}{{4}}\) hình A.

Hình B được chia làm 2 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Đã tô màu \(\frac{1}{{2}}\) hình B.

Hình C chia làm 6 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Đã tô màu \(\frac{1}{{6}}\) hình C.

Hình D chia làm 3 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Đã tô màu \(\frac{1}{{3}}\) hình D.

Hình E chia làm 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần

Đã tô màu \(\frac{1}{{5}}\) hình E.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 61 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 61 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 38. Gấp một số lên một số lần. Bài 1 Thanh sắt sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh dài gấp 3 lần thanh sắt sơn màu đỏ.

 • Giải Toán 3 trang 62 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3 trang 62 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 39. Bảng nhân 7. Bài 3 Một khu vui chơi thiếu nhi có 7 xe hai bánh, số xe ba bánh gấp 3 lần số xe hai bánh. Hỏi khu vui chơi đó có bao nhiêu xe ba bánh?

 • Giải Toán 3 trang 63 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 40. Bảng chia 7. Bài 3 Bà chia 14 kg vải thiều thành 7 phần nặng như nhau. Hỏi mỗi phần vải thiều nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 • Giải Toán 3 trang 64 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 64 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 41. Bảng nhân 8. Bài 2 Mỗi chiếc xe có 18 bánh xe. Hỏi 8 chiếc xe như thế có bao nhiêu bánh xe ?

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác