Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2, 3 trang 59 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 36. Bảng nhân 6. Bài 1 Tính nhẩm. 6 x 3 ; 6 x 7

Câu 1 trang 59 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp: 

Đếm thêm 6 đơn vị rồi viết số thích hợp vào chỗ trống.

Trả lời:  

Em được dãy số: 

6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; 48 ; 54 ; 60

Các số điền vào dấu “?” lần lượt là: 24; 30; 42; 54

Câu 2 trang 59 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 6.

Phương pháp: 

Học sinh tự đố nhau trong nhóm thực hành.

Bài 1 trang 59 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

6 x 3                6 x 7                6 x 2                6 x 8                6 x 1

6 x 4                6 x 5                6 x 6                6 x 10              6 x 9

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 6.

Trả lời: 

6 x 3 = 18              6 x 7 = 42              6 x 2 =12               6 x 8 =48               6 x 1 = 8

6 x 4 = 24              6 x 5 = 30             6 x 6 =36               6 x 10 = 60             6 x 9 = 54

Bài 2 trang 59 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính.

a) 6 x 5 x 4                 b)  52 – 6 x 3            c)  6 x 8 : 3

Phương pháp:

- Biểu thức chỉ có phép nhân, chia ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

- Biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Trả lời: 

a, 6 x 5 x 4 = 30 x 4                        

                  = 120                                                

b, 52 – 6 x 3 = 52 – 18   

                     = 34

c,  6 x 8 : 3 = 48 : 3

                   = 16              

Bài 3 trang 59 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Mỗi tờ giấy màu dán được một mặt của hộp giấy (xem hình bên).

Để dán hết các mặt của 10 hộp giấy, cần …?... tờ giấy màu.

Phương pháp:

Bước 1: Tìm số tờ giấy màu để dán 1 hộp

Bước 2: Tìm số tờ giấy màu để dán 10 hộp

Trả lời: 

Ta thấy 1 hộp giấy gồm 6 mặt nên để dán các mặt của 1 hộp cần 6 tờ giấy màu.

Để dán hết các mặt của 10 hộp giấy , cần 60 tờ giấy màu. (Vì 6 x 10 = 60)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 60 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3 trang 60 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 37. Bảng chia 6. Bài 3 Đã tô màu một phần mấy mỗi hình?

 • Giải Toán 3 trang 61 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 61 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 38. Gấp một số lên một số lần. Bài 1 Thanh sắt sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh dài gấp 3 lần thanh sắt sơn màu đỏ.

 • Giải Toán 3 trang 62 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3 trang 62 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 39. Bảng nhân 7. Bài 3 Một khu vui chơi thiếu nhi có 7 xe hai bánh, số xe ba bánh gấp 3 lần số xe hai bánh. Hỏi khu vui chơi đó có bao nhiêu xe ba bánh?

 • Giải Toán 3 trang 63 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 40. Bảng chia 7. Bài 3 Bà chia 14 kg vải thiều thành 7 phần nặng như nhau. Hỏi mỗi phần vải thiều nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác